Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Prvi sastanak regionalne radne grupe za projekt E2STORMED

U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, u četvrtak 27. lipnja 2013., održan je prvi sastanak regionalne radne grupe za projekt E2STORMED (Improvement of energy efficiency in the water cycle by the use of innovative storm water management in smart Mediterranean cities).

U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, u četvrtak 27. lipnja 2013., održan je prvi sastanak regionalne radne grupe za projekt E2STORMED (Improvement of energy efficiency in the water cycle by the use of innovative storm water management in smart Mediterranean cities).

Regionalna radna grupa (RWGEE) osnovana je s ciljem izmjene znanja i iskustva stručnjaka na području upravljanja oborinskim vodama u Gradu Zagrebu. Spomenute obveze grupe su sljedeće: doprinos u prikupljanju podataka i informacija o upravljanju vodnim ciklusom i njegovoj energetskoj potrošnji u Gradu Zagrebu kako bi se razvila strategija i olakšalo donošenje odluka, odabir urbanog pilot područja Grada Zagreba u kojem će se moći primijeniti strategija, prenašanje stečenih iskustava i zaključaka projekta na ostale dionike.
Sastanak je započeo uvodnim riječima savjetnice pročelnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Melite Borić, dipl. ing. građ. U uvodnoj je riječi istaknula važnost projekta E2STORMED za Grad Zagreb. Zatim su sudionici sastanka ukratko predstavili svoj rad i organizacije koje zastupaju.

Nakon uvodne riječi viši stručni suradnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Nikola Petković, dipl. ing. građ., predstavio je okupljenima projekt E2STORMED s naglaskom na cilj projekta odnosno poboljšanje energetske učinkovitosti u procesu upravljanja vodama i odvodnje sa zgrada koristeći inovativna rješenja zbrinjavanja oborinskih voda.

Istaknuti su sljedeći glavni ciljevi projekta: promoviranje inovativnih energetski učinkovitih rješenja za pametne gradove Mediterana, razvijanje metoda i strategija, izmjena različitih iskustava na putu prema razvoju eko gradova, jačanje kapaciteta i znanja lokalnih uprava s ciljem postavljanja viših standarda za tražena tehnička rješenja te pronalaženje i savladavanje prepreka pri primjeni inovativnih tehnologija u gradovima.

Viša stručna suradnica Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Kristina Ercegovac, dipl. ing stroj., održala je prezentaciju o važnosti formiranja regionalne radne grupe istaknuvši njezine bitne aktivnosti i obveze.
Po završetku prezentacija slijedila je diskusija o odabiru urbanog pilot područja Grada Zagreba s mogućnošću apliciranja održivog drenažnog sustava (područje s već postojećim problemom odvodnje oborinskih voda i područje na kojem će biti primijenjena strategija za donošenje odluka).

Sastanak je završio definiranjem zadataka te određivanjem vremenskog roka unutar kojeg se navedeni zadaci trebaju provesti. Na sljedećem sastanku, koji bi se trebao održati u rujnu 2013., razmotrit će se predložena pilot područja i definirati daljnje aktivnosti za potrebe izrade studija.


                 

                      

Vijesti