Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Treći sastanak regionalne radne grupe projekta E2STORMED

U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 19. rujna 2014. održan je treći sastanak regionalne radne grupe (RWGEE).
1/14

U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 19. rujna 2014. održan je treći sastanak regionalne radne grupe (RWGEE). Na sastanku su sudjelovali članovi regionalne radne grupe grada Zagreba: Nikola Petković, Kristina Ercegovac, Sandra Hamin, Maja Tominić, Maja Šunjić i Drago Vasilj iz Gradskog ureda za energetiku,zaštitu okoliša i održivi razvoj; Ivan Halkijević s Građevinskog fakulteta; Slavica Kramar-Božiković iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te Josip Jurić iz Zagrebačkog holdinga d.o.o - Podružnica Vodoopskrba i odvodnja.


Sastanak je započeo pozdravnim i uvodnim govorom Nikole Petkovića iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj koji je okupljenima ukratko predstavio dosadašnje aktivnosti projekta – dva odabrana pilot područja projekta na području grada Zagreba - Borovje i Podbrežje , kao i sklapanje ugovora o izradi strateške studije o mogućnostima ugradnje održivih sustava odvodnje oborinskih voda u Zagrebu i utjecaju tog sustava odvodnje na okoliš s Građevinskim fakultetom u Zagrebu.


U nastavku sastanka, Kristina Ercegovac iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj prezentirala je rezultate navedene strateške studije koja je napravljena na temelju primjene DST alata (Decision Support Tool) za podršku u odlučivanju i donošenju odluke o najpovoljnijem rješenju za odvodnju oborinskih voda. U prezentaciji su prikazani rezultati studije za već izgrađeno područje Borovje i neizgrađeno područje Podbrežje. Temeljem prethodno prikupljenih ulaznih podataka analizirana su dva načina odvodnje oborinske vode, konvencionalni i održivi način. Odabir najprikladnijeg i najisplativijeg rješenja odvodnje oborinskih voda donesen je na temelju prethodno odabranih kriterija (ekonomski kriterij, kriterij energetskih ušteda, kriterij smanjenja CO2 emisija, koristi za postojeći ekosustav, društvene koristi i kvaliteta otpadnih voda). U konačnici, za oba pilot područja odabran je održivi sustav odvodnje.


Sastanak je završen raspravom i prijedlozima kako odabrani održivi sustav odvodnje prilagoditi zakonskoj regulativi Republike Hrvatske te kako problematiku odvodnje oborinskih voda približiti nadležnim institucijama i uklopiti u Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba.


Članovi regionalne radne grupe pozvani da prisustvuju sastanku partnera projekta kojeg organizira Grad Zagreb i koji će se održati 29. i 30. rujna 2014. na Tribini Grada Zagreba.

 

Više informacija o projektu možete pronaći na službenoj stranici projekta www.e2stormed.eu.

 

                      

Vijesti