Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Seminar projekta "LEAP" u Londonu

U sklopu projekta Leadership for Energy Action and Planning (LEAP), predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivog razvoja, sudjelovali su na tematskom seminaru koji je održan u Londonu 21. i 22. ožujka 2012
1/8

U sklopu projekta Leadership for Energy Action and Planning (LEAP), predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivog razvoja, sudjelovali su na tematskom seminaru koji je održan u Londonu 21. i 22. ožujka 2012. Seminaru su prisustvovali i predstavnici Town and Country planning Association, Southampton City Council, Hannovera, Cornwall Council, Hagena, South Dublin County Council, Kaunasa, Sofie, Maribora, Broadland District Council i Wikingham Borough Council.

 

Cornwall Council je predstavio uspješnu provedbu svojeg Programa „Cornwall Renewable Energy“ za povećanja primjene obnovljivih izvora energije korištenjem energije vjetra i sunca. Kako je moguće postići niske i nulte emisije CO2 u stambenim zonama, predstavio je Grad Hannover na primjeru urbanog naselja kojeg izgrađuju po tom principu. Grad Zagreb je prezentirao uspješni koncept uključivanja građana, organizacija i institucija u provedbi mjera iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada (SEAP), kao i važnost kontinuirane suradnje i povezivanja svih dionika koji djeluju na području energetike i zaštite okoliša.

 

Međusobna konstruktivna rasprava svih sudionika pokazala je važnost prezentiranih aktivnosti u cilju održivog razvoja gradova. Nastavno se je rad provodio u grupama u kojima su partneri međusobno analizirali pojedine SEAP-e za svaki grad – partner. Predstavnici Grada Zagreba bili su u grupi sa gradom Hagenom i Southampton City Council, a zajednički zaključak je da je u međusobnoj razmjeni iskustava, svaki partner svojim primjerima pokazao moguća dobra rješenja koja mogu primijeniti u svojim gradovima.

 

Projekt „LEAP“ provodi se u okviru Intelligent Energy Europe (IEE), te je sufinanciran od strane EACI, a više informacija o projektu mogu se dobiti na www.leap-eu.org.

Vijesti