Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

U Sofiji održan prvi sastanak partnera u sklopu projekta „EnVision'2020“

U bugarskom gradu Sofiji od 24.-25. siječnja 2013. održan je prvi sastanak partnera u sklopu projekta „EnVision'2020“
1/5

U bugarskom gradu Sofiji od 24.-25. siječnja 2013. održan je prvi sastanak partnera u sklopu projekta „EnVision'2020“. Koordinator projekta je Grad Sofija, koji je ujedno i bio domaćin sastanka, a na projektu sudjeluje još 10 partnera iz 7 europskih zemalja: Grad Sofija (Bugarska), Fondacija za istraživanje i komuniciranje (Bugarska), Energetska agencija Grada Sofije SOFENA (Bugarska), Regionalna razvojna agencija Bucharest-Ilfov (Rumunjska), Energetska agencija Podravje, Institucija za održivo korištenje energije (Slovenija), Grad Thessaloniki (Grčka), Pokrajina Fermo (Italija), Grad Potenza (Italija), Grad Zagreb (Hrvatska), Grad Hannover, Unija za zaštitu od klimatskih promjena (Njemačka). Grad Zagreb predstavljali su predstavnici Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, pročelnik g. Marijan Maras i g. Nikola Petković.


Sastanak partnera započeo je uvodnim pozdravom i govorom domaćina o važnosti provedbe projekta i potencijalnim izazovima i mogućim preprekama tijekom izvođenja projekta. Nakon toga svaki od partnera je predstavio svoj djelokrug djelovanja i dosadašnja iskustva, g. Marijan Maras predstavio je Grad Zagreb, energetsku strategiju i politiku Grada, dosadašnja iskustva u primjeni mjera energetske učinkovitosti i načinu uključivanja dionika i građana u izradu i implementaciju strategije. U nastavku je dogovoren način upravljanja projektom, praćenje implementacije, izvještavanje te komunikacijski plan.


U sklopu drugog dana, partneri zaduženi za implementaciju pojedinih radnih paketa projekta prezentirali su sastavne aktivnosti radnog paketa za koji su zaduženi te upoznali ostale partnere sa konkretnim obvezama i vremenskim periodom u kojem su dužni te obveze ispuniti. Predstavnici Grada Zagreba prezentirali su radni paket broj 6 (WP6) na kojem je Grad Zagreb vodeći partner, a koji se odnosi na formulaciju i način implementacije energetske politike u gradovima partnerima. Sastanak je završio grupnom raspravom partnera gdje su se još jednom prošli svi važni zaključci sastanka.


Projekt „EnVision'2020“ sufinanciran je od strane South East Europe (SEE) programa. Glavni cilj projekta je olakšati provedbu energetske politike EU uz konkretne ciljeve i aktivnosti na lokalnoj razini i u glavnim gradovima regije jugoistočne Europe u skladu s EU2020 ciljevima. Projekt se bazira na dosadašnjim iskustvima i know-how tehnologijama partnera iz zemalja jugoistočne Europe na području obnovljivih izvora energije te primjeni odgovarajućih financijskih instrumenata.

Vijesti