Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Posjet izaslanstva Republike Sjeverne Makedonije Gradu Zagrebu u sklopu projekta DEMIS (Razvoj sustava za nadzor okoliša i informiranje)

1/5
U sklopu provedbe EU projekta DEMIS („Razvoj sustava za nadzor okoliša i informiranje“) predstavnici Informacijskog centra za okoliš u sklopu Ministarstva okoliša i prostornog uređenja Republike Sjeverne Makedonije tijekom petodnevnog studijskog posjeta Republici Hrvatskoj posjetili su Grad Zagreb. Tema posjeta bila je razmjena znanja vezanih uz provedbu projekta.

Sastanak predstavnika makedonskog izaslanstva s predstavnicima Grada Zagreba održan je u prostorima Gradske uprave Grada Zagreba. Teme sastanka bile su razmjena informacija iz područja zaštite okoliša (buka, kakvoća zraka), Smart City rješenja (Zagreb Smart City Hub) i prostornih podataka (Geoportal).

Na radionici su prezentirane teme vezane za izradu strateške karte buke i akcijskog plana upravljanja bukom te aktivnosti iz područja zaštite zraka koje je održala voditeljica Odjela za zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu od buke, vode i vodno gospodarstvo (Sandra Hamin). U prezentaciji je pojašnjena važnost izrade strateških karata buke koja je namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci cestovnog i željezničkog prometa te industrijskih područja. Na temelju tih rezultata u Akcijskom planu se definiraju prioritetna područja na kojima treba provesti aktivnosti i mjere kako bi se smanjila izloženost stanovnika prekomjernim razinama buke. Programom zaštite zraka određeni su ciljevi i prioriteti zaštite zraka. U tijeku je izrada novog akcijskog plana za onečišćujuće tvari čije razine, izmjerene na mjernim mjestima, prekoračuju propisane granične vrijednosti.      
  
Predstavnica Odjela za koordinaciju razvoja pametnog grada – Zagreb Smart City (Maja Piktija) predstavila je Zagreb Smart City Hub platformu koja predstavlja središnje mjesto za pronalaženje, pregled i korištenje informacija o smart projektima u Gradu Zagrebu. Tom prilikom također je predstavljen i Katalog projekata kao i Upravljačke ploče te pojašnjena relevantnost samog Zagreb Smart City Hub-a u povezivanju informacija i objedinjavanju podataka.

Završnu prezentaciju o Geoportalu ZIPP-a održala je voditeljica Odjela za prostorne informacije i istraživanja (Nives Škreblin) te sudionicima demonstrirala prednosti i broj podataka objavljenih na Geoportalu. Posebno je istaknula važnost ZG Geoportala kao pristupne točke Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka koja sadrži prostorne podatke gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova.           
  
Makedonsko izaslanstvo izrazilo je zadovoljstvo održanim prezentacijama te zahvalilo na dobivenim informacijama.
Vijesti