Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Sastanak s „inner cities“ u okviru projekta URBAN LEARNING

U organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, 4. listopada 2016.g. održan je prvi sastanak gradova (inner cities) na kojem su sudjelovali predstavnici gradova Velike Gorice, Koprivnice i Karlovca, Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, EIHP-a i Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba.  
1/8
U organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, 4. listopada 2016.g. održan je prvi sastanak gradova (inner cities) na kojem su sudjelovali predstavnici gradova Velike Gorice, Koprivnice i Karlovca, Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, EIHP-a i Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. 

U okviru projekta gradovi partneri Projekta, pa tako i Grad Zagreb osnovao je lokalnu stručnu radnu grupu sastavljenu od relevantnih predstavnika gradske uprave (posebice odjela uključenih u integrativni energetski proces planiranja) i predstavnika dionika kao (npr. energetskih instituta, operatora distribucijske mreže, energetskih dobavljača). U radu ove grupe posebna pažnja usmjerena je na uzajamnu suradnju, razmjenu znanja i iskustva te stvaranje pozitivne klime za otvorenu raspravu i zajedničko traženje optimalnog rješenja vezano za energetsko planiranje urbanih sredina. Radna grupa predvođena je od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj. 

Uz lokalne radne grupe predviđeno je da partneri Konzorcija projekta pozovu 2-3 manja grada (Grad Zagreb je pozvao te dobio pisma namjere od gradova Karlovca, Koprivnice i Velike Gorice) te im prenesu informacije i razmjene mišljenja o rezultatima rasprava u lokalnim radnim grupama vezano za urbano energetsko planiranje te da također prokomentiraju da li su neki od prijedloga iz navedenih rasprava primjenjivi u manjim gradovima. Ova suradnja trebala bi biti obostrano korisna i za manje gradove koji bi imali mogućnost među prvima biti informirani o napretku zajedničkih nastojanja za poboljšanjem učinkovitijeg energetski održivog urbanog planiranja u gradovima, a jednako tako bila bi korisna za gradove partnere projekta da se informiraju da li su primjeri modela koji se razmatraju primjereni za daljnju primjenu u različitim urbanim područjima.

U uvodnom dijelu sastanka, predstavnica Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Sanja Malnar Neralić je predstavila projekt po radnim paketima i objasnila temu integriranog energetskog planiranja. Naglašeno je da je povezivanje s manjim gradovima važno u svrhu širenja informacija i razmjene iskustava i posebice diseminacije i replikacije kao rezultata projekta URBAN LEARNING. Nadalje, predstavnik EIHP Marko Matosović informirao je gradove o trenutnim aktivnostima koje se odvijaju u okviru radnih paketa projekta URBAN LEARNING. Predstavnica Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba Nives Mornar pojasnila je kroz primjere gradova partnera (primjer grada Stocholma i Kraljevske luke te grada Beča) aktivnosti vezane za prenamjenu starih industrijskih zona u stambene četvrti i izgradnju potpuno novih energetski neovisnih četvrti.

Nakon uvodnog dijela, predstavnici „inner cities“ izvijestili su o trenutnim situacijama vezanim za predmetnu temu u svojim gradovima. Uočeno je da gradovi nemaju dostatne administrativne kapacitete koji bi se bavili energetskim pitanjima. Uzimajući u obzir da su pitanja o povećanju, energetske učinkovitosti, smanjenju emisija stakleničkih plinova, povećanju udjela OIE  i druga pitanja energetike usko vezana za prostorno planiranje  i zaštitu okoliša, u svojim planovima razvoja od neophodne je važnosti  ojačati i osigurati odgovarajuće administrativne kapacitete kako bi se mogla provoditi politika i dosezanje zacrtanih ambicioznih ciljeva. Za gradove Karlovac i Koprivnicu aktivnosti praćenja energetske potrošnje i aktivnosti vezane za povećanje energetske učinkovitosti obavljaju regionalne energetske agencije.  Svi su gradovi u fazi revizije SEAP-a.

Grad Velika Gorica je uključen u nekoliko europskih projekata vezanih za energetsku učinkovitost. Uskoro se pokreće projekt PLANHIT na kojem će grad surađivati s Fakultetom strojarstva i brodogradnje na izradi softverskih podloga za energetsko planiranje. Značajan je iskorak napravljen u obnovi višestambenih zgrada koju je vodilo Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo. Grad Karlovac sudjeluje u nekoliko INTERREG projekata vezanih za bolju edukaciju predstavnika stanara vezanih za energetsku obnovu. Realiziraju se niskoenergetske zgrade i napravljen je jedan dječi vrtić po principu pasivne gradnje. Izrađuje se plan za energetsku obnovu svih škola i vrtića te je izrađen projekt za TETO na biomasu čija je realizacija u tijeku. Grad Koprivnica je grad koji se fokusirao na održivu mobilnost. Područje novog Kampusa Sjever (bivše vojarne) je zona nulte emisije CO2. Gradom prometuju dva električna minibusa koja povezuju centar grada, kolodvor i Kampus. Pet 50kW punionica je razmješteno po gradu. Razvijaju i prvo u potpunosti niskoenergetsko naselje Lanišće – istok.

Na kraju sastanka dogovorena je daljnja suradnja i razmjena novih informacija u skladu s dinamikom projekta.

Grad Zagreb, kao jedan od partnera, sudjeluje u projektu „URBAN LEARNING“ (Integrative energy planning of urban areas: collective learning for improved governance) u sklopu EU programa HORIZON2020. Koordinator projekta je TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH, a osim Grada Zagreba u projektu sudjeluju i gradovi Beč, Varšava, Stockholm, Pariz i Berlin te EIHP (Energetski institut Hrvoje Požar), BEA (Berliner Energiea Gentur Gesellschaft mit Beschrankter Haftung), APC  (Agence Parisienne du Climat Association). Cilj projekta je integrirati energetski učinkovit način urbanog planiranja u gradskim upravnim tijelima. Fokus je stavljen na energetski učinkovito upravljanje i energetski održivo planiranje razvoja novih ili obnove postojećih urbanih područja.
 
Više informacija o projektu možete pronaći na www.urbanlearning.eu. 
 
          
 
Vijesti