Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za odobravanje kredita građanima Grada Zagreba za obnovu nekretnina oštećenih u potresu

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20) i točke 4. Zaključka o pomoći građanima Grada Zagreba dodjelom novčane pomoći ili subvencijom kamata na kredite za obnovu nekretnina oštećenih u potresu (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/20)

o b j a v lj u j e 

Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za odobravanje kredita građanima Grada Zagreba za obnovu nekretnina oštećenih u potresu

Ponude s naznakom „Javni poziv bankama“ se dostavljaju najkasnije do 1. rujna 2020. putem elektronske pošte na e-mail adresu: gospodarstvo@zagreb.hr ili poštom na adresu:
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA
10000 ZAGREB
TRG STJEPANA RADIĆA 1
Vijesti