Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Informacija o izradi Nacrta prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za Grad Zagreb

Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj na temelju odredbi članka 165. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 14. stavka 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) daje

Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj na temelju odredbi članka 165. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 14. stavka 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) daje

 

I N F O R M A C I J U

o izradi Nacrta prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za Grad Zagreb.

 

 

Vijesti