Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Početni sastanak projekta CROSkills

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 27. lipnja 2012., održan je početni sastanak europskog projekta CROSKILLS – “BUILD UP Skills for Croatia” u okviru programa CIP Intelligent Energy Europe.
1/8

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 27. lipnja 2012., održan je početni sastanak europskog projekta CROSKILLS – “BUILD UP Skills for Croatia” u okviru programa CIP Intelligent Energy Europe. Inicijativu i motivaciju za pokretanje projekta te partnere u projektu CROSKILLS predstavila je prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur, koordinatorica projekta i predstojnica Zavoda za materijale Građevinskog fakulteta. BUILD UP Skills je EU Sustainable Building Workforce inicijativa u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u koju se Republika Hrvatska uključila kroz projekt CROSKILLS.


Građevinski fakultet je na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog planiranja okupio konzorcij od 8 partnera koji okuplja:

  • Građevinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu – Koordinator projekta
  • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
  • Regionalni centar zaštite okoliša Hrvatska
  • Hrvatska obrtnička komora
  • Graditeljska škola Čakovec
  • Arhitektonski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  • Knauf Insulation d.o.o.
  • Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Hrvatska).

 

Grad Zagreb je jedan od prvih prepoznao inicijativu i iskazao svoju podršku za pokretanje projekta CROSKILLS. Također, svoju podršku projektu dalo je i 19 relevantnih institucija u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, udruge relevantnih dionika, strukovne komore, privatne tvrtke te Sindikat graditeljstva Hrvatske.


Iskustva zemalja EU i iskustva u Hrvatskoj su pokazala da energetski učinkovita obnova te izgradnja novih zgrada sa što manjom potrošnjom energije (niskoenergetskih, pasivnih, gotovo nul-energetskih) trenutno predstavlja veliki izazov za građevinski sektor pa i industriju u cjelini. Navedena situacija zahtjeva povećanje broja stručno osposobljenih radnika na tržištu, odnosno stvaranje radne snage (obrtnici, poduzetnici) koji posjeduju dovoljno znanje, ili su specijalizirani za gradnju niskoenergetskih, pasivnih i gotovo nul-energetskih zgrada te time jamče za kvalitetnu izvedbu zgrada. Također, potrebno je kreirati mjere kojima bi se stvorili preduvjeti za vrednovanje kvalificirane radne snage na tržištu (pravilnici, preporuke).


Inicijativa BUILD UP Skills pridonosi ciljevima koje je Europska komisija postavila kroz „Commission’s ‘Europe 2020’ strategy — ‘Resource-efficient Europe’ i ‘An Agenda for new skills and jobs’, te je dio nedavno prihvaćenog Energy Efficiency Action Plan 2011. Također poboljšava se interakcija s postojećim strukturama i instrumentima financiranja kao što su European Social Fund i Lifelong Learning Programme, te će se temeljiti na European Qualification Framework (EQF) i njime definiranim ishodima učenja.


Projekt je zamišljen u dvije faze (Pillar I i Pillar II) pri čemu svaka faza traje 18 mjeseci. U prvoj fazi, CROSKILLS Pillar I, napraviti će se status quo analiza, definirati trenutna nacionalna kvalifikacijska platforma te nacionalne smjernice (national roadmap). Kroz nastavak projekta, CROSKILLS Pillar II, definirati će se plan i program izobrazbe te uspostaviti sustavna i kontinuirana izobrazba za građevinske radnike profila koji su vezani ili će biti potrebni za energetski efikasnu gradnju.


U okviru programa BUILD UP Skills paralelno je u tijeku 30 projekata koje se bave jednakom tematikom, određivanja potrebnih kvalifikacija i razvoj smjernica za školovanje kvalificiranih radnika u području energetske učinkovitosti. Ovi projekti provode se u svim zemljama članicama EU te Hrvatskoj, Makedoniji te Norveškoj.


Prof. Banjad Pečur pozvala je sve zainteresirane dionike na suradnju s partnerima u pogledu izrade status quo analiza, nacionalne kvalifikacijske platforme te nacionalnih smjernica. Od neizmjerne je važnosti nakon definiranja smjernica, osigurati njihovu kontinuiranu primjenu te na taj način doprinijeti podizanju kvalitete gradnje vrlo niskoenergetskih zgrada u Republici Hrvatskoj.


Za sve daljnje informacije o BUILD UP Skills, (EU Sustainable Building Workforce Initiative) možete dobiti na web stranici: http://www.buildupskills.eu/ ili u izravnom kontaktu s koordinatoricom projekta: prof.dr.sc. Ivanom Banjad Pečur (banjadi@grad.hr).

Vijesti