Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Prvi sastanak partnera na projektu Euronet 50/50 max

U gradu Bruxellesu, Belgija, od 13. do 14. svibnja 2013. održan je prvi sastanak partnera na projektu EURONET 50/50 max.
1/5
U gradu Bruxellesu, Belgija, od 13. do 14. svibnja 2013. održan je prvi sastanak partnera na projektu EURONET 50/50 max. Koordinator projekta je Barcelona Provincial Council (DIBA). Osim Grada Zagreba i koordinatora, na projektu sudjeluje još 14 partnera: Association of Municipalities Polish Network „Energie Cités“ (PNEC), Local Agency for Energy and Environment (ALESA), University of Vaasa (UVA), Region of Crete (CRETE), Independent Institute for Environmental Issues (UFU), Energy Agency of Savinjska, Saleska i Koroska Region (KSSENA), Kaunas Regional Energy Agency (KREA), Riga Managers School (RMS), TOP-ENVI Tech Brno (TOP ENVI Tech), Florentine Energy Agency (AFE), Climate Alliance – Austria (CAA), Province of Huleva (DIHU), Cyprus Energy Agency (CEA) te Energy Agency of Vysocina (EAV). U ime Grada Zagreba na sastanku su sudjelovali predstavnici Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, g. Domagoj Žutelija i gđica. Maja Šunjić.


Prvi dan sastanka počeo je uvodnim pozdravom i govorom koordinatora o važnosti projekta te potencijalnim izazovima tijekom njegova izvođenja. Nakon uvodnog govora svaki je partner predstavio svoj djelokrug rada te iskustva svoje institucije na različitim projektima. Gđica Maja Šunjić predstavila je Grad Zagreb i Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj te dosadašnja iskustva od važnosti za temu projekta, kao i načine na koji Grad Zagreb nastoji uključiti dionike i građane te ih zainteresirati za teme energetske učinkovitosti. Nakon predstavljanja partnera, predstavnici koordinatora Provincija Barcelona ukratko su predstavili projekt te razjasnili njegove ciljeve i svrhu provođenja.


Drugi dan održan je drugi dio sastanka na kojem su predstavljeni počeci projekta Euronet te njegova provedba u Njemačkoj. Partneri zaduženi za provedbu pojedinih radnih paketa prezentirali su sastavne zadatke te upoznali ostale, nove partnere na projektu sa njihovim obavezama. Također je dogovoren vremenski rok unutar kojega su partneri navedene zadatke dužni provesti. Na kraju su ponovljene važne činjenice te utvrđeni zadaci za partnere.


Projekt EURONET 50/50 sufinanciran je od strane Intelligent Energy Europe programa. Cilj projekta EURONET 50/50 je poticanje i implementiranje 50/50 koncepta koji uključuje novčane potpore za postignute energetske uštede između škola i vlasnika škola (najčešće lokalne uprave) i to u omjeru 50:50. Također cilj je postići energetske uštede od 5% godišnje za svaku školu što će pridonijeti EU ciljevima o smanjivanju energetske potrošnje od 20% do 2020.

 

Više informacija o projektu možete pronaći na službenoj stranici projekta www.euronet50-50.eu.

 

                         

Vijesti