Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javni poziv za sastavljanje Popisa stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode - potresa

Grad Zagreb je Javnim pozivom za prijavu štete na imovini koji je objavljen 25. ožujka 2020. pozvao sve oštećenike na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode (potres) da prijave štetu putem PN obrasca. Krajnji rok za prijavu šteta na imovini bio je 6. svibnja 2020.
 
Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda podnijelo je Prvu procjenu šteta putem Registra šteta, prijavljeno je 30.500 šteta od potresa.
 
Prvu procjenu šteta podnosi oštećenik nakon čega je potrebno pregledati prijavljeni objekt te napraviti zapisnik o utvrđenoj šteti prema formuli koja je propisana pravilnikom.
 
Kako bi u što kraćem roku mogli pregledati i procijeniti prijavljene štete, dana 21. svibnja 2020. raspisan je Javni poziv putem kojeg se traže stručnjaci građevinske i/ili arhitektonske struke sa najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima koji će kao vanjski suradnici raditi na terenu u obilasku oštećenih objekata. Javni poziv traje 15 dana (zadnji dan prijave je 05. lipnja 2020.).
 
Stručno povjerenstvo će prilikom samog pregleda objekata i opreme zapisnički konstatirati štete te će imati zadaće pružanja stručne pomoći Povjerenstvu pri procjeni šteta od prirodnih nepogoda, pregled i fotodokumentiranje štete na licu mjesta sukladno prijavi u registar šteta, procjena štete sukladno Pravilniku, ispunjavanje zapisnika, dostava izvješća o pregledanom objektu i izvršenoj procjeni štete nadležnom povjerenstvu.
 
Stručna osoba za procjenu šteta ima pravo na naknadu za rad u bruto iznosu od 150,00 kuna po satu rada. S osobom koja je imenovana u Stručno povjerenstvo će se sklopiti ugovor kojim će se regulirati sva prava i obveze.
 
Sve detalje Javnog poziva kao i popis dokumentacije koju je potrebno poslati uz prijavu, možete naći na linku:https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-sastavljanje-popisa-strucnih-osoba-/158316.
Vijesti