Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Energetski obnovljen PU Grada Zagreba u Sesvetama

Danas, 21. svibnja 2021. održala se završna konferencija za medije povodom energetske obnove zgrade Područnog ureda Grada Zagreba u Sesvetama. Na konferenciji su sudjelovale pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Melita Borić i voditeljica projekta Andrea Sili-Bosner.
 
1/6
Projekte energetskih obnova zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba provodi Grad prema Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt se sufinancira i provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
Projekt se provodi od travnja 2019. do listopada 2021. u vrijednosti od 6.050.293,25 kn, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u  iznosu od  3.071.305,68 kn. Radovi na energetskoj obnovi zgrade završeni su u travnju 2021.
 
 „Primjenom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije i zamjenom lož ulja sa ekološko prihvatljivm gorivom, želimo smanjiti potrošnju energije i emisije CO2 u zgradama javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba. U Program energetske  obnove uključene  su 134 zgrade, a do sada su energetski obnovljene 62 zgrade. Za slijedećih 17 zgrada radovi na energetskoj obnovi su u tijeku, dok smo za ostale zgrade iz programa pripremili potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaje za sufinanciranje iz EU fondova.
Energetskom obnovom, uz financijske uštede, zgradama produljujemo vijek trajanja, a svakodnevni rad i boravak u njima je daleko kvalitetniji nego što je to bio prije obnove“, rekla je pomoćnica pročelnice Borić.
 
Područni ured Sesvete je izgrađen 1955. godine, tavan zgrade je prenamijenjen u uredski prostor 1985. godine, a 2017. dogradio se uredski prostor na 2. katu sjevernog dijela zgrade. Ovaj javni objekt administrativni je ured za područje gradskih četvrti Sesvete za opću upravu, obrazovanje, socijalnu zaštiti u osobe s invaliditetom, gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, za poljoprivredu i šumarstvo, mjesnu samoupravu, imovinsko-pravne poslove te za prostorno uređenje, izgradnju, komunalije i promet.  „Zgrada je prije radova bila svrstana u jako loš energetski razred G, a po potrošnji toplinske energije u razred D. U okviru energetske obnove značajno su poboljšana toplinska svojstva  zgrade, modernizirao se sustav grijanja i hlađenja, ugrađena je ventilacija sa rekuperacijom, zamijenjena neučinkovita rasvjetna tijela sa LED rasvjetom, te je instalirana fotonaponska centrala na krovu zgrade. To je rezultiralo sa znatnim smanjenjem godišnjih potreba za toplinskom energijom za grijanje za 494.861,17 kWh (91,02%) i smanjenjem ukupnih emisija CO2 za 92,60 t/godišnje (90,78%), te je zgrada po svojim energetskim karakteristikama u energetskom razredu A+“, kazala je voditeljica projekta Sili-Bosner.
 
Novi objekt dugoročno će pružiti sigurniji i ugodniji boravak posjetiteljima te rad djelatnicima Gradskog ureda.
 
Kontakt za medije
Nives Polovina Barun 
nives.polovinabarun@waveskomunikacije.hr
Mob: +385 99 471 22 44
Vijesti