Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Drugi sastanak Radne skupine Grada Zagreba unutar projekta URBAN LEARNING

U Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, 29. ožujka 2017. održan je drugi sastanak Radne skupine Grada Zagreba unutar projekta URBAN LEARNING. 
1/12
U Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, 29. ožujka 2017. održan je drugi sastanak Radne skupine Grada Zagreba unutar projekta URBAN LEARNING. Na sastanku su sudjelovali:  Bruno Ivković, Gradska plinara Zagreb; Bojan Baletić, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Marko Matosović i Margareta Zidar, EIHP; Goran Šarić, Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Nikola Petković, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Luka Pavišić, HEP-Toplinarstvo d.o.o.; Zoran Nad, Mirela Bartolec Barbir i Sarah Ivanković, Zagrebački holding d.o.o.; Miljenko Šimpraga, Sveučilište u Zagrebu; Nives Mornar, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba; Željko Matijašec, Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu grada; Damir Lončarić i Sanja Malnar Neralić, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Grad Zagreb, kao jedan od partnera, sudjeluje u projektu URBAN LEARNING (Integrative energy planning of urban areas: collective learning for improved governance) u sklopu EU programa HORIZON2020-EE-2014-3-MarketUptake, tema EE07-2014. Koordinator projekta je TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH, a osim Grada Zagreba u projektu sudjeluju i gradovi Beč, Berlin, Varšava, Štokholm, Pariz, Amsterdam i Zaanstad te EIHP (Energetski institut Hrvoje Požar), BEA (Berliner Energiea Gentur Gesellschaft mit Beschrankter Haftung) i APC  (Agence Parisienne du Climat Association). Cilj projekta je integrirati energetski učinkovit način urbanog planiranja u gradskim upravnim tijelima. Fokus je stavljen na energetski učinkovito upravljanje i energetski održivo planiranje razvoja novih ili obnove postojećih urbanih područja. Projekt je započeo 1. ožujka 2015. a predviđeno trajanje projekta je 33 mjeseca (studeni 2017.).

U okviru projekta gradovi partneri, pa tako i Grad Zagreb, osnovali su lokalne radne skupine. Radna skupina Grada Zagreba sastavljena je od relevantnih predstavnika gradske uprave i predstavnika dionika. Posebna pažnja Radne skupine usmjerena je na uzajamnu suradnju, razmjenu znanja i iskustva te stvaranje pozitivne klime za otvorenu raspravu i zajedničko traženje optimalnog rješenja vezano za energetsko planiranje urbanih sredina. U završnom koraku partneri Konzorcija projekta „URBAN LEARNING“ će na temelju analiza provedenih u okviru projekta kao i rasprava provedenih u lokalnim radnim skupina razmotriti i usporediti primjere dobrih praksi u gradovima partnerima te će dobiveni rezultati biti podloga za konačne zaključke i finaliziranje „modela za daljnju primjenu u urbanim sredinama“ koji će u odgovarajućoj formi izvješća obuhvatiti nacrte modela i preporuka te biti pripremljen za daljnju razmjenu znanja.

Predstavnici Radne skupine informirani su o provedbi projekta i primjerima gradova partnera te su raspravljali o iskustvima i prijedlozima vezanim za poboljšanje puta prema integriranom energetskom urbanom planiranju. Također se razgovaralo o premošćivanju jazova između planiranja i realizacije, adekvatnom odgovaranju novim izazovima i postizanju ciljeva vezanih za klimatske promjene i energiju (sveobuhvatnijem  pristupu urbanom planiranju, promišljanju o boljoj energetskoj učinkovitosti u urbanim sredinama - u novim i starim naseljima), premošćivanju jaza između novih i starih tehnologija, praćenjem inovacija, razmatranje mogućih elemenata i podloga za daljnji održivi razvoj. Također se raspravljalo i o mogućnostima koje proizlaze iz analiza provedenih u  projektu URBAN LEARNING. Analize i iskustva gradova postojećih situacija u procesu planiranja mogu biti dobra osnova za daljnje promišljanje u nekim novim projektima koji potiču daljnji razvoj ideje koja vodi prema zajedničkom pristupu integriranog energetskog planiranja. Također se razgovaralo o mogućnostima korištenja iskustva iz nekih starijih projekata kao podloge za neka nova razmatranja i projekte prilagođene današnjem vremenu.

Slijedeći sastanak radne skupine planira se prije kolovoza 2017.

Više informacija o projektu možete pronaći na www.urbanlearning.eu


Vijesti