Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Skup članova Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika pod nazivom „Održivost je u našim rukama“

U prostorijama Starogradske vijećnice Grada Zagreba, 14. svibnja 2016.  održan je već tradicionalan Skup članova Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika pod nazivom „Održivost je u našim rukama“. 
1/16
U prostorijama Starogradske vijećnice Grada Zagreba, 12. svibnja 2016.  održan je već tradicionalan Skup članova Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika pod nazivom „Održivost je u našim rukama“. Cilj istoimenog događaja predstavlja razmjenu pozitivnih, ali i negativnih iskustava između hrvatskih gradova u provedbi energetskih projekata i mjera preuzetih potpisivanjem inicijative Sporazuma gradonačelnika. Skup članova hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika omogućio je prisutnima da steknu nova znanja te dobiju ključne informacije koje će biti od velike koristi u daljnjoj provedbi projekata kroz koje se nastoje postići značajne energetske i financijske uštede. Uz Grad Zagreb, na skupu su sudjelovali predstavnici gradova Osijek, Labin, Zadar, Pleternica, Novigrad, Bjelovar, Velika Gorica te predstavnik  Regionalne energetske agencije Sjever.

Skup je bio podijeljen u dva dijela u kojima su predstavnici hrvatskih gradova prikazali svoje postignute rezultate i projekte u provedbi te u kojima su prikazali da zaista provode proces energetski održivog razvitka svojih sredina.

Prezentaciju grada Osijeka pod nazivom „Energetski učinkovit razvitak grada Osijeka“ održala  je pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu Grada Osijeka Ljiljana Belajdžić, a zatim je prezentaciju grada Labina s temom „Projekti energetske učinkovitosti u Gradu Labinu“ održao gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika. Voditeljica Odsjeka za energetsku učinkovitost Grada Zadra Ana Bajlo predstavila je projekte energetske učinkovitosti Grada Zadra, a gradonačelnica Grada Pleternice Antonija Jozić pokazala je na koji način će Grad Pleternica biti energetski neovisan grad do 2020.

Drugi dio programa započeo je prezentacijom grada Bjelovara pod nazivom „EE projekti Grada Bjelovara“ koju je održao Željko Roksandić te prezentacijom Marka Ružića, voditelja Ureda za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice koji je prikazao projekte energetske učinkovitosti Grada Velike Gorice. Gradonačelnik Grada Novigrada Anteo Milos predstavio je projekte energetske učinkovitosti u gradu Novigradu – Cittanova.

Na samom kraju skupa, Boris Kuharić iz Regionalne energetske agencije Sjever predstavio je način primjene  energetskog revolving fonda u javnom sektoru.

Hrvatski klub Sporazuma gradonačelnika okuplja hrvatske gradove, potpisnike inicijative Sporazuma gradonačelnika, koji aktivno doprinose postavljenim energetskim ciljevima provedbom projekata po načelima održivosti, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.

Sporazum gradonačelnika predstavlja jednu od najznačajnijih inicijativa Europske unije koja svoje djelovanje usmjerava na aktivno uključivanje lokalnih i regionalnih samouprava u borbu protiv klimatskih promjena. Na svečanoj ceremoniji novih članica održanoj 15. listopada 2015. u Bruxellesu pokrenuta je nova inicijativa „Covenant of Mayors for Climate and Energy". Kao dio novo integrirane inicijative "Covenant of Mayors for Climate and Energy", gradovi potpisnici su se obvezali implementirati nove ciljeve energetske politike EU do 2030., zajednički pristupiti rješavanju, ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama, kao i proširenju inicijative na globalnu razinu. Pokretanjem "Covenant of Mayors for Climate and Energy" prihvaćeni su novi energetski i klimatski ciljevi do 2030.: za 40% smanjenje emisija stakleničkih plinova u usporedbi s razinama iz 1990., najmanje 27% udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji energije i najmanje 27% ušteda energije u usporedbi s potrošnjom energije bez primjene mjera.PREZENTACIJE:
  1. „Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju - Novi ciljevi energetske politike EU do 2030“ - Melita Borić, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba
  2. „Energetski učinkovit razvitak grada Osijeka“ - Ljiljana Belajdžić, Grad Osijek
  3. „Projekti energetske učinkovitosti u Gradu Labinu“ - Tulio Demetlika, gradonačelnik Grada Labina
  4. „Projekti energetske učinkovitosti Grada Zadra“ - Ana Bajlo, Grad Zadar
  5. „Grad Pleternica - Energetski neovisan grad do 2020." - Antonija Jozić, gradonačelnica Grada Pleternice
  6. „Projekti energetske učinkovitosti u gradu Novigradu - Cittanova“ - Anteo Milos, gradonačelnik Grada Novigrada
  7. „EE projekti Grada Bjelovara“ - Željko Roksandić, Grad Bjelovar
  8. „Projekti energetske učinkovitosti Grada Velike Gorice“ - Marko Ružić, Grad Velika Gorica
  9. „Energetski revolving fond u javnom sektoru“ - Boris Kuharić, Regionalna energetska agencija Sjever
Vijesti