Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Održan sastanak na temu „Smart metropolis 2017: reletionships of spaces implementing the urban agenda“

U Gdanjsku, Poljska 13.-15. studenoga 2017., održan je sastanak na temu „Smart metropolis 2017: reletionships of spaces implementing the urban agenda“.
1/5
U Gdanjsku, Poljska 13.-15. studenoga 2017., održan je sastanak na temu „Smart metropolis 2017: reletionships of spaces implementing the urban agenda“.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici javnih vlasti, gradski stručnjaci, poduzetnici, investitori, građani te predstavnici nevladinih organizacija zainteresirani za pitanje razvoja gradova i metropola. Od strane Grada Zagreba na sastanku su sudjelovali predstavnici Ureda za programe i projekte Europske unije, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj i REGEA-e.

Grad Zagreb, zajedno s ostalim međunarodnim partnerima sudjeluje na projektu MEANING – Metropolitan Europeans Active Network, Including Novelities in Governance, program Europa za građane. Projekt je započeo u listopadu 2016., a završava u rujnu 2018. Nositelj projekta je Grad Milano, a projektni partneri su: ALDA Europsko udruženje za lokalnu demokraciju; Grad Bari, Grad Porto, Grad Zagreb, Grad Barcelona, Grad Riga, Grad Gdanjsk. Cilj projekta je poticanje aktivnog građanstva i sudjelovanja građana u donošenju odluka s ciljem povećanja svijesti o implikacijama politika Europske Unije na svakodnevni život građana. Projekt podržava jačanje europskog identiteta i građanstva putem izgradnje tematske mreže europskih velikih gradova i razmjenu iskustava.

Predmetni sastanak održan je u vidu dvodnevnog kongresa koji je bio sastavljen kroz nekoliko interaktivnih panela u kojima su raspravljane teme o pravcima politike EU-a vezane za metropole i gradove (teritorijalni, institucionalni i socijalni odnosi), Urbanu agendu EU (urbano siromaštvo, održivo korištenje zemljišta, klimatske prilagodbe, energetska tranzicija, utjecaj migracija i izbjeglica, kvaliteta zraka, digitalna tranzicija, urbana mobilnost, zgradarstvo, inovativna i odgovorna javna nabava, zaposlenje i vještine u lokalnom gospodarstvu, cirkularno, gospodarstvo) te povezivanja gradova kroz prakse u cilju rasprave o mogućnostima rješavanja specifičnih problema s kojima se suočavaju lokalne samouprave, stanovnici i poslovni sektor europskih metropola.

Cilj sastanka bio je razviti raspravu oko najvažnijih pitanja koja se odnose na razvoj gradskih područja. S jedne strane, namjera je bila potaknuti široku publiku za interes o gradskim problemima te mogućim odgovorima na postavljene izazove u daljnjem razvoju metropola. S druge strane, otkriti i pružiti pomoć donositeljima odluka u smislu konkretnih upravljačkih i tehnoloških rješenja. Ideja „pametnih gradova” može se također razmatrati kroz optimalno iskorištenje raspoloživih resursa u cilju održivog razvoja cjelokupne metropolske regije, a ne samo najvećih i najbogatijih gradova koji se nalaze u samom centru.

Naglasak sastanka bio je skretanje pozornosti na činjenicu da se najveći razvoj događa unutar gradskih područja, posebice metropola te da se na njihovim potencijalima mora bazirati regionalna i nacionalna politika. Važno je napomenuti da je učinkovito korištenje raspoloživih resursa moguće samo uz lokalnu međusektorsku koordinaciju inicijativa.

Istaknuto je, da postoji nekoliko karakteristika koje određuju metropole, istodobno određujući njihovu jedinstvenost i značaj u globalnoj ekonomiji. Uz moguće potencijale, produktivnosti i stanovništvo od posebnog su značaja postojeće veze i odnosi. Moglo bi se reći da institucionalna razina metropola nastaje na ušću međusobnih odnosa lokalne samouprave, poslovne zajednice, znanosti i nevladinih organizacija. Ipak, iznad svega, metropolu čine njezini stanovnici sa svojim talentima, potencijalima, konceptima i idejama koje se realiziraju u određenom vremenu i mjestu.

Više informacija dostupno je na stranici: www.smartmetropolia.pl.
Vijesti