Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Radni sastanak partnera međunarodnog projekta LEAP

Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj bio je domaćin prvog radnog sastanka partnera međunarodnog projekta Leadership for Energy Action and Planning (LEAP) koji se od 25.-26. svibnja 2011. održao na Tribini Grada Zagreba.
Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj bio je domaćin prvog radnog sastanka partnera međunarodnog projekta Leadership for Energy Action and Planning (LEAP) koji se od 25.-26. svibnja 2011. održao na Tribini Grada Zagreba.

Na projektu LEAP sudjeluje 10 partnera - tijela lokalnih samouprava (TCPA, Southampton City Council, Hannover, Grad Zagreb, Cornwall Council, Hagen, South Dublin City Council, Kaunas Municipality, Sofia Municipality i Maribor)  iz 7 europskih zemalja, pod vodstvom Town and Country Planning Association (TCPA) iz Londona. Opći cilj LEAP-a je izgradnja kapaciteta lokalnih vlasti EU kao ključnih aktera za ubrzavanje lokalnih uvođenja energetski održivih mjera te pomicanje prema lokalnom gospodarstvu niskog udjela CO2.  Projekt je sufinanciran od strane programa  Intelligent Energy Europe (IEE) kojim upravlja Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) u ime Europske komisije, a traje od svibnja 2011. do listopada 2013.

Na dvodnevnom radnom sastanku, partneri su se upoznali sa pregledom cjelokupnog projekta (glavni ciljevi, opisi radnih zadataka, financijski menadžment, itd.), glavnim komponentama IEE programa, kratkim prezentacijama svakog partnera o ciljevima uključivanja u projekt te seminarom na kojem se raspravljalo o praćenju i ocjenjivanju institucionalizacije održive energetske politike i implementacije SEAP-a. U sklopu programa, partneri su posjetili Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ), gdje su obišli mehanički i biološki dio pročišćavanja otpadnih voda. CUPOVZ je trenutno jedan od najvećih projekta iz područja zaštite okoliša u Europi.

Slijedeći sastanak partnera projekta predviđen je za listopad 2011. i održati će se u njemačkom gradu Hagenu.
 
Vijesti