Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Radionica u okviru projekta ZagEE "Mogućnosti financiranja implementacije mjera energetske učinkovitosti"

U okviru projekta ZagEE, 15. srpnja 2014., na Tribini Grada Zagreba održana je radionica u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i pružanja stručnih informacija djelatnicima jedinica lokalne samouprave.
1/9

U okviru projekta ZagEE, 15. srpnja 2014., na Tribini Grada Zagreba održana je radionica u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i pružanja stručnih informacija djelatnicima jedinica lokalne samouprave. Uz organizatora Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, kao glavni predavači bili su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Na radionici su sudjelovali predstavnici Grada Karlovca, Grada Križevaca, Grada Slunja, FZOEU, APN, AJPP i Grada Zagreba (Služba za mjesnu samoupravu, Gradski ured za financije, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradski ured za obrazovanje kulturu i sport, Ured za javnu nabavu, Gradski ured za zdravstvo, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj).

 

U ime Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj uvodni i pozdravni govor održala je Sanja Malnar Neralić, viša savjetnica pročelnika, koja je ujedno prisutne upoznala s osnovnim informacijama o programu radionice i projektu ZagEE.

 

Program radionice sastojao se od dva dijela - prvi dio govorio je o tehničkim aspektima, a drugi o financijskim aspektima projekta.

 

Prvi dio radionice započeo je prezentacijom "Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti" koju je održala Vesna Bukarica iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u kojoj je predstavila osnovne informacije o Fondu, načine dobivanja sredstava Fonda (javni natječaj i javni poziv za neposredno sufinanciranje), predviđene iznose dodjele sredstava Fonda, na koje načine se vrši dodjela sredstava Fonda po vrstama sredstva (zajmovi, subvencije, pomoći i donacije) itd. U prezentaciji su također predstavljena i dosadašnja ulaganja Fonda u projekte energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije, planovi ulaganja Fonda za 2014, kao i mogućnosti koje se pružaju JLP(R)S (javne zgrade, obiteljske kuće, javna rasvjeta i čisti transport). Zaključno je informirano o značaju Fonda, značaju energetske učinkovitosti i njezinim višestrukim koristima.

 

Prezentacija Natječaj za javne zgrade "Mogućnosti financiranja implementacije mjera energetske učinkovitosti", koju je održao Alan Perl iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prisutne je upoznala s osnovnim informacijama o samom natječaju, građevinama koje mogu biti predmetom natječaja, tko može biti korisnik sredstava, kako se prijaviti na natječaj, koji se troškovi u energetskoj obnovi mogu smatrati opravdanim, što čini obveznu dokumentaciju te koja je povezanost energetske obnove kroz sektore. Prezentaciju Natječaj za obiteljske kuće "Program energetske obnove obiteljskih kuća - Sufinanciranje projekata poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima kroz suradnju Fonda i JLP(R)S"  održala je Vesna Bukarica opisavši postupak provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća (Javni pozivi Fonda JLP(R)S, odobravanje sredstava, raspisivanje natječaja za građane od strane JLP(R)S, odobravanje sufinanciranja građanima, provedba projekata na kućama i isplata sredstava). Prezentaciju Natječaj za javnu rasvjetu "Javni pozivi FZOEU za sufinanciranje projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete" održao je Darijan Levak iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukratko informirajući prisutne o iskustvima Fonda u sufinanciranju projekta javne rasvjete, korisnicima i sredstvima Fonda, zahtjevima za prijavu na natječaj, javnim pozivima vezanim za sufinanciranje projekta javne rasvjete (energetski pregledi, projektna dokumentacija i dr.) te postupak prijave, ugovaranja i provedbe projekta javne rasvjete. Prezentaciju Natječaj za promet "Mogućnosti sufinanciranja projekata održive mobilnosti" održao je Filip Brkljača iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dajući informacije o rezultatima zadnjih zatvorenih natječaja za prikupljanje ponuda radi sufinanciranja programa: energetske učinkovitosti u gradskom prometu i natječaju o vezanom za sufinanciranje programa edukacije vozača o elementima eko vožnje. Također je predstavio i informacije o javnom pozivu za sufinanciranje kupnje hibridnih i električnih vozila, Javnom pozivu za sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu, te javnom pozivu za sufinanciranje edukacije vozača o elementima vožnje.

 

Drugi dio radionice započeo je prezentacijom "Planiranje i financijsko praćenje projekata sufinanciranih od FZOEU" Irene Dubravec iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom je naglašena i pojašnjena uloga i važnost dobrog planiranja, financijskog praćenja, verifikacije i izvještavanja projekta sufinanciranih od strane Fonda. O novim mogućnostima financiranja govorili su Damir Vuletić iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) i i Damir Juričić iz Agencije za javno privatno partnerstvo (AJPP). U prezentaciji "Program energetske obnove zgrada javnog sektora" Damir Vuletić predstavio je osnovne i posebne ciljeve programa kao i sudionike programa koji provodi APN. Također je prikazao i pregled zakonske osnove (u čijem okviru djeluje APN) i osnovne korake programa (prijava zgrade; energetski pregled/projektni zadatak; analiza isplativosti; javno nadmetanje; ugovaranje; projektiranje; kontrola projekta; verifikacija projekta; ishođenje akta kojim se odobrava gradnja; sufinanciranje programa; kreditiranje; izvođenje radova na zgradi (obnova); primopredaja radova – završetak obnove; praćenje i kontrola ušteda te neostvarenje ušteda). Damir Juričić je svojom prezentacijom "Modeli financiranja projekata energetske učinkovitosti" opisao osnovne modele organizacije i financiranja (B – Build (tradicionalni model), DB – Design and Build, DBO – Design, Build and Operate, DBFO – Design, Build, Finance and Operate); učinak modela financiranja na financijske izvještaje naručitelja (Ugovori o provedbi javnih projekata imaju utjecaj na javni dug i deficit; Ugovorom se utvrđuje alokacija rizika; Eurostat preporuke u odnosu na JPP i koncesijske ugovore (fundamentalna razina u okviru koje se definiraju osnovni rizici koje mora preuzeti privatni partner; razina direktnih garancija i ostalih potencijalnih obveza skrivenih u ugovoru; razina ostalih kriterija i preporuka) te primjena modela JPP-a na projektima javne rasvjete
- novi propisi (Postojeći propisi iz područja JPP-a: Zakon o javno-privatnom partnerstvu; Uredba o provedbi projekata Javno-privatnog partnerstva; Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu i Izmjene i dopune propisa u tijeku: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JPP-u; Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi projekata JPP-a; Prijedlog Pravilnika o projektima JPP-a male vrijednosti).

 

Projekt ZagEE – Zagreb Energy Efficient City provodi se u okviru IEE Programa tehničke pomoći 2012. – Mobiliziranje lokalnih energetskih investicija te obuhvaća financiranje tehničke pomoći i izradu potrebne dokumentacije za energetsku obnovu objekata, dodjelom bespovratnih sredstava.

 

Više informacija o projektu možete pronaći na www.zagee.hr.

 

Prezentacije:

 

                                            Vijesti