Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Radionica u okviru projekta ZagEE " Mogućnosti financiranja projekata u području energetske učinkovitosti u financijskoj perspektivi 2014. - 2020."

U okviru projekta ZagEE, 16. prosinca 2014., na Tribini Grada Zagreba održana je radionica u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i pružanja stručnih informacija djelatnicima jedinica lokalne samouprave.
1/12

U okviru projekta ZagEE, 16. prosinca 2014., na Tribini Grada Zagreba održana je radionica u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i pružanja stručnih informacija djelatnicima jedinica lokalne samouprave. Uz organizatora Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, kao glavni predavači bili su predstavnici Ureda za programe i projekte EU, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Agencije za mobilnost i programe EU i Razvojne agencije Zagreb - TPZ. Na radionici su sudjelovali predstavnici Grada Gospića, Grada Križevaca, Grada Velike Gorice, Grada Zaprešića, Grada Karlovca, APN-a i Grada Zagreba (Služba za mjesnu samoupravu, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba, Gradski ured za obrazovanje kulturu i sport, Gradski ured za zdravstvo, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj).


U ime Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj uvodni i pozdravni govor održala je Sanja Malnar Neralić, viša savjetnica pročelnika, koja je ujedno prisutne upoznala s osnovnim informacijama o programu radionice i projektu ZagEE.


Radionica je započela prezentacijom "Pregled programskog razdoblja 2014. -2020." Ines Franov Beoković iz Ureda za programe i projekte EU Grada Zagreba u kojoj je predstavila osnovne informacije o instrumentima kohezijske politike (europskim strukturnim i investicijskim fondovima - ESI fondovi), pregled EU dokumenata (Strategija Europa 2020, Zajednički strateški okvir i Position Paper on Croatia) i dokumenata koje priprema Republika Hrvatska (Sporazum o partnerstvu - Partnerski sporazum, Operativni programi i Program ruralnog razvoja), institucionalni okvir 2014.-2020., novine EU fondova 2014.-2020. te trenutni status financijskih mogućnosti Republike Hrvatske.


Zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja, mr. sc. Željko Uhlir, održao je prezentaciju pod nazivom „Programi iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu“ u kojoj je predstavio programe energetske obnove zgrada javnog sektora, obiteljskih kuća, višestambenih zgrada i komercijalnih nestambenih zgrada u razdoblju 2014.-2020. Također je predstavljen i Nacionalni plan povećanja broja zgrada gotovo nulte energije koji je obveza prema EU Direktivi o energetskoj učinkovitosti zgrada. Hrvatska je jedna od 11 zemalja članica Europske unije koja je ispunila obvezu definiranja standarda „ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE“. Cilj svih navedenih programa je energetski učinkovito građenje, a Republika Hrvatska je do sada prijavila 77 konkretnih programa i 78 projekata iz područja energetske učinkovitosti.


Novi okvirni EU program za istraživanje i inovacije (2014.-2020.) koji će doprinijeti ostvarivanju ciljeva iz razvojne strategije Europa 2020 – OBZOR 2020 (HORIZON 2020) predstavila je Maja Salapić iz Agencije za mobilnost i programe EU. U prezentaciji su predstavljene osnove informacije o programu OBZOR 2020, radni program, portal za sudionike koji pruža usluge i alate koji omogućavaju praćenje i upravljanje prijavama i projektima te program SC3: SIGURNA, ČISTA I UČINKOVITA ENERGIJA čiji je cilj pridonijeti prijelazu na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav.


Prezentaciju „Projekt Ecofunding – Mogućnosti financiranja zelenih projekata“ održala je Lidija Čilić Zadro iz Razvojne agencije Zagreb – TPZ u kojoj je predstavila osnovne informacije o projektu, projektne aktivnosti i radne pakete projekta te očekivane rezultate projekta. Cilj projekta jest stvoriti cjelovitu platformu financijskih izvora koja će povezati investitore s poduzetnicima i koja će uključiti sve mehanizme financijskog inženjeringa te u isto vrijeme pružiti inovativna rješenja u vezi financiranja rizičnog kapitala i privatnog ulaganja.


Projekt ZagEE – Zagreb Energy Efficient City provodi se u okviru IEE Programa tehničke pomoći 2012. – Mobiliziranje lokalnih energetskih investicija te obuhvaća financiranje tehničke pomoći i izradu potrebne dokumentacije za energetsku obnovu objekata, dodjelom bespovratnih sredstava.


PROGRAM

Više informacija o projektu možete pronaći na www.zagee.hr.

 

Prezentacije:

 

                                            


Vijesti