Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zgrada PU Trešnjevke dobiva novo ruho

Krenula 17,6 mil. kn vrijedna energetska obnova.
1/4
U četvrtak, 8. listopada 2020., održala se konferencija za medije povodom energetske obnove zgrade Područnog ureda Trešnjevka na kojoj su sudjelovale pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Melita Borić i voditeljica projekta Marina Džunić Matak.
 
Projekt energetske obnove zgrade Područnog ureda Trešnjevka provodi se prema Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt se sufinancira i provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
„Grad Zagreb krenuo je 2015. godine u sveobuhvatni projekt obnove zgrada javne namjene. Uključeno je 134 zgrada, za što je planirana investicija od 805 milijuna kuna. Pri tome su jasno postavljeni ciljevi da se kroz primjenu ekonomsko opravdanih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera te implementaciju obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva postignu uštede energije i smanje emisije CO2 za više od 50%“, istaknula je pomoćnica pročelnice Borić.
 
Ovaj projekt se provodi od svibnja 2020. do siječnja 2021. godine u vrijednosti od 17.654.000,00 kn, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 8.234.619,92 kn. Za sufinanciranje vlastitog učešća Grada, koriste se ESIF kreditna sredstva putem HBOR-a.
 
Zgrada PU Trešnjevka izgrađena je 1962. godine. „Na zgradi provodimo cjelovitu energetsku obnovu s kojom ćemo znatno poboljšati energetske karakteristike zgrade. Cijeli zahvat je kompleksan jer se radi o staroj razvedenoj zgradi s više od 5.000 m2 na kojoj će se izvoditi građevinsko-obrtnički radovi, strojarski i elektro radovi uz istovremeno osiguravanje kontinuiranog rada zaposlenika“, naglasila je voditeljica projekta Džunić Matak. Dodala je kako će se u zgradi provesti niz mjera energetske učinkovitosti kao što su ugradnja toplinske izolacije pročelja ETICS sustavom, toplinske izolacija ravnog krova kao i poda negrijanog tavana, zamjenu postojeće stolarije i bravarije s energetski učinkovitom aluminijskom stolarijom ili PVC stolarijom s dvostrukim ili trostrukim IZO staklom. Nadalje, zamjenjuje se neučinkovita rasvjeta sa LED rasvjetom te postavlja sustav daljinskog očitanja energije i vode. Strojarski dio obnove uključuje ugradnju energetski učinkovitog plinskog kondenzacijskog kotla, modernizaciju sustava grijanja i hlađenja sa ventilokonvektorima te ugradnju ventilacije s rekuperatorom. Primjenom mjera energetske učinkovitosti smanjit će se potrebna energija za grijanje za 260 MWh/a (64,63%) što će utjecati na smanjene emisije CO2 za 134,4 t/godišnje (71,44%).
 
Ovaj projekt će nakon završetka predviđenih radova korisnicima zgrade osigurati kvalitetan prostor za rad u skladu s njegovom namjenom, a posjetiteljima ugodnije uvjete za boravak.
 
PU Trešnjevka samo je jedna od 134 zgrade različitih javnih namjena u vlasništvu Grada Zagreba koje su uključene u Program energetske obnove. Za provedbu Programa, planirana je investicija od 805.000.000,00 kn, a izvori financiranja su proračunska sredstava, EU fondovi i povoljna kreditna sredstva. Od planiranog, do sada su završene energetske obnove na 54 zgrade na kojima su ostvarene uštede energije za više od 14.200 MWh/godišnje i smanjene emisije CO2 za više od 3.100 t/CO2 godišnje. Za realizaciju Programa, do sada je ugovoreno sufinanciranje iz nacionalnog i EU fondova za 45 zgrada u iznosu od 162.245.968,87 kn.
Vijesti