Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Prvi sastanak partnera na projektu ZagEE

U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u utorak 11. lipnja 2013. održan je prvi sastanak partnera i glavnog tima na projektu ZagEE - Zagreb energetski efikasan grad.
1/12

U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u utorak 11. lipnja 2013. održan je prvi sastanak partnera i glavnog tima na projektu ZagEE - Zagreb energetski efikasan grad.


Koordinator projekta je Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, dok je Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) partner na projektu. Na sastanku su sudjelovali i članovi glavnog (Core) tima projekta koji uključuje Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Regionalnu energetsku agenciju Sjeverozapadne Hrvatske, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Služba za mjesnu samoupravu, Gradski ured za financije, Gradski ured za zdravstvo i branitelje, Ured gradonačelnika, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada te Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.


U prvom dijelu sastanka pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj gospodin Marijan Maras ukratko je predstavio projekt ZagEE i prvi radni paket pod nazivom "Upravljanje projektom", dok su u drugom dijelu sastanka detaljnije prezentirani pojedini radni paketi unutar projekta te zadaci koje sadrže kao i očekivani rezultati.

 

Gospodin Damir Lončarić iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj i gospodin Velimir Šegon iz REGEA-e predstavili su radni paket 2  "Izrada registra i baza podataka". Gospođa Melita Borić iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj pobliže je predstavila radni paket 3 "Energetska obnova javnih zgrada" kao i radni paket 6 "Komunikacijski plan i materijali za diseminaciju". Gospodin Ivan Babić iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet prezentirao je radni paket 4 “Javna rasvjeta”. Gospodin Hrvoje Maras iz REGEA-e i gospodin Domagoj Žutelija iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj predstavili su radni paket 5 "Komunikacija i jačanje kapaciteta".


Najvažniji cilj projekta ZagEE je provođenje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu Grada Zagreba. Projekt ZagEE označit će početak konkretnih aktivnosti za Grad Zagreb u vidu ispunjavanja obveza preuzetih inicijativom Sporazum gradonačelnika i razvojem Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP). Ambiciozan plan renoviranja 87 javnih zgrada rezultirat će visokom uštedom energije (49% u prosjeku) kao i poboljšanim uvjetima rada za njihove korisnike. Očekivanih 72% uštede u području javne rasvjete također predstavlja ambiciozan cilj.


Na kraju sastanka dogovoreni su rokovi i zadaci koje je potrebno izvršiti do sljedećeg sastanka projektnog tima.

Vijesti