Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Započeli radovi na obnovi doma za starije osobe Pešćenica vrijedni 21,5 milijuna kuna

Danas, 26. svibnja 2021. održala se početna konferencija za medije povodom početka energetske obnove zgrade Doma za starije osobe Pešćenica. Na konferenciji su sudjelovale ravnateljica doma Marija Orlić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Melita Borić i voditeljica projekta Amalija Maruna.
1/4
Projekte energetskih obnova zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba provodi Grad prema Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt se sufinancira i provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt se provodi od travnja 2019. do prosinca 2021. u vrijednosti od 21.562.900,37 kn, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u  iznosu od  10.826.600,18. Radovi na energetskoj obnovi zgrade počeli su u veljači 2021.

„Dom za starije osobe Pešćenica skrbi za 330 osoba od kojih je 200 osoba samostalno, dok su ostali funkcionalno ovisni, te dobivaju skrb od medicinsku skrb od osoblja doma. Dom je star 40 godina te su fasada i stolarija bili u jako lošem stanju. Stolarija je bila rasušena i kroz nju je u zimskom periodu strujao hladan zrak unutar doma. Sredstva koja se trenutno troše na energente su tolika da zgradu čine neodrživom. S energetskom obnovom očekujemo velike uštede financijskih sredstava, koja će moći usmjeriti ka povećanju kvalitete življenja naših štićenika“, kazala je Orlić.

„Primjenom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije i zamjenom lož ulja s ekološki prihvatljivim gorivom, želimo smanjiti potrošnju energije i emisije CO2 u zgradama javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba. Sami radovi na obnovi zgrada u vlasništvu Grada Zagreba su krenuli 2015. godine i od tada su obnovljene 62 zgrade, od 134 koje su projektom uključene. Za sljedećih 17 zgrada radovi na energetskoj obnovi su u tijeku, dok smo za ostale zgrade iz programa pripremili potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaje za sufinanciranje iz EU fondova. Naš cilj je da se realizacijom svih projekta ostvari ušteda energije za više od 50%“, rekla je pomoćnica pročelnice Borić.

Dom je izgrađen 1981. godine. Grijana površina zgrade je 13.172 m2, a potreba za primarnom energijom je 2.467.731,80 kWh/a godišnje. Primjenom mjera energetske učinkovitosti smanjila bi se godišnja potreba za primarnom energijom kao i smanjile emisije COza 59,4% godišnje. S naslova smanjene potrebe za primarnom energijom, zgrada će biti u energetskom razredu A+.

„U sklopu energetske obnove zgrade Doma za starije osobe Pešćenica u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti izvest će se građevinsko-obrtnički te strojarski radovi. Od građevinskih radova u tijeku je postavljanje toplinske izolacije vanjskih zidova. Na svim terasama prve etaže postavit će se toplinska izolacija sa novim slojevima, te će se postojeća vanjska drvena stolarija zamijeniti poboljšanom energetski učinkovitijom aluminijskom stolarijom. Ugradit će se termostatski ventili na radijatore. Energetskom obnovom se očekuje smanjenje ukupne potrošnje primarne energije te emisije CO2 za 60%.“, rekla je Maruna.

Energetskom obnovom zgrade smanjit će se troškovi za grijanje i održavanje zgrade, te će znatno biti smanjene emisije CO2. Ipak, poboljšanje toplinskih karakteristika zgrade ima posebnu važnost za korisnike zgrade koji su starije dobi jer će im omogući ugodniji boravak u zgradi koja im je dom.
 
Vijesti