Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Međunarodno likovno natjecanje na temu "Energija iz prirode"

 Draga djeco i partneri,

U sklopu projekta Energetska vizija 2020 za gradove Jugoistočne Europe (“Energy Vision 2020 For The South East European Cities (EnVision2020)”), sufinanciranog od strane Europske unije kroz Transnacionalni program za Jugoistočnu Europu („South Eastern Europe 2007-2013“), GRAD ZAGREB

 

OBJAVLJUJE


Međunarodno likovno natjecanje na temu “Energija iz prirode”

 

 

Uvjeti za sudjelovanje:  

Dobna skupina: Djeca između 7-14 godina;
Veličina crteža: crteži moraju biti prezentirani na papiru formata A4;
Tehnika: crteži u boji;
Broj crteža: Najviše jedan (1) crtež po sudioniku;
Svrha i tema natjecanja: Prezentacija vlastitog viđenja, interpretacija, ideja i originalnih asocijacija o prirodnim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti (energija vjetra, energija vode, energija sunca…i sl.) kroz umjetničko izražavanje;
Rok za predaju crteža: 10. listopada 2014. do 15,30 sati

VAŽNO!!! Obvezno je da svaki crtež bude popraćen s ispunjenim prijavnim obrascem koji sadrži ime, prezime i dob sudionika, kao i kontakt podatke (telefon, e-mail) S tim u vezi, molimo da koristite prijavni obrazac koji možete skinuti na: www.eko.zagreb.hr.

Više informacija o uvjetima natječaja, kao i o projektu EnVision’2020 u sklopu kojeg se natjecanje provodi, možete naći na stranici: www.eko.zagreb.hr.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana uz sudjelovanje, možete ih postaviti putem e-mail adrese: zeljka.puskaric@zagreb.hr.

 

  1. Objava za međunarodno likovno natjecanje
  2. Metodologija vrednovanja
  3. Prijavni obrazac
  4. Obrazac za individualnu evaluaciju u prvoj fazi provedbe natječaja
  5. Obrazac za individualno vrednovanje u drugoj fazi provedbe natječaja
  6. Obrazac za konačno vrednovanje u prvoj fazi provedbe natječaja
  7. Obrazac za konačno međunarodno vrednovanje - 2. faza