Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

METAR do bolje klimeGrad Zagreb, kao jedan od partnera, sudjeluje u projektu METAR do bolje klime.

Opći cilj projekta:
Uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih OCD-a, JLS-a i znanstveno-istraživačkih institucija koja će uključivanjem u sve faze razvoja javnih politika doprinijeti tranziciji u nisko-ugljično društvo adaptirano na klimatske promjene bez energetskog siromaštva. Kroz trajnu suradnju izgradit će se nove vještine i kapaciteti OCD-a za argumentirano zagovaranje, a znanstveno-istraživačke institucije i JLS-i će se osnažiti u metodama informiranja i uključivanja zainteresirane javnosti.

Specifični ciljevi projekta:
 1. Potpisivanje Sporazuma o suradnji svih partnera na projektu kojim će se obvezati na trajnu suradnju kroz mrežu „METAR do bolje klime“ kako bi povećali vidljivost mreže, a time i doprinijeli boljem informiranju javnosti.
 2. Kapacitiranje predstavnika organizacija civilnog društva za argumentirano zagovaranje.
 3. Izrada smjernica javnih klimatskih politika utemeljenih na dokazima.
 4. Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za veći utjecaj u procesu donošenja odluka.
 5. Izrada platforme za razmjenu informacija koja će povezivati dionike iz različitih sektora s ciljem suzbijanja klimatskih promjena, prilagodbe neizbježnim klimatskim promjenama te ostvarivanja socio-ekonomskog razvoja koji omogućuje društvo bez energetskog siromaštva.
 
Elementi projekta:
 1. Jačanje partnerstava organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže
 2. Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva
 3. Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene
 4. Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
 5. Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
 6. Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka
 7. Promidžba i vidljivost
 8. Upravljanje projektom i administracija

Više informacija o projektu možete pronaći na službenoj stranici projekta https://metar.door.hr/

Trajanje projekta:
29. listopad 2020. – 28. rujan 2023.

Ukupna vrijednost projekta:
3.599.995,32 kuna

Izvor financiranja:


Europska unija, Europski socijalni fond 
Partneri projekta: