Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Nacrt prijedloga Izvješća za 2009. i 2010. o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Gradu Zagrebu 2009.-2012.

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj izradio je Nacrt prijedloga Izvješća za 2009. i 2010. o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Gradu Zagrebu 2009.-2012

Svrha Izvješća je procijeniti uspješnost provedbe mjera određenih Programom, te ustanoviti moguća odstupanja, razloge i probleme vezane uz realizaciju pojedinih mjera potrebnih za ostvarivanje zacrtanih ciljeva, a to su: trajno poboljšanje kakvoće zraka na području grada i njezino očuvanje unutar zakonom propisanih vrijednosti radi zaštite zdravlja ljudi, prirodnog okoliša i materijalnih dobara na temelju podataka dobivenih od nositelja mjera. 

Poziva se javnost da u periodu od 18. srpnja do 18. kolovoza 2011. obavi javni uvid u spomenuti Nacrt prijedloga Izvješća u predvorju Područnog ureda Gradske uprave Trešnjevka, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2, radnim danom od 8.30 do15.30 sati. 
Pisani prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogu se u gore navedenom roku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, s naznakom „Prijedlozi za Nacrt prijedloga Izvješća o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka“ ili putem elektroničke pošte na adresu: okolis@zagreb.hr. 


Tekst Nacrta prijedloga Izvješća

Prilog 1. Aktivnosti nositelja na provođenju mjera M13, M14, M15 i M27 
Prilog 2. Aktivnosti nositelja na provođenju svih mjera iz Programa