Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Nacrt prijedloga programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti

 
Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj je sukladno članku 5. stavku 8. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) u razdoblju od 31. svibnja do 30. lipnja 2016. proveo javni uvid u Nacrt prijedloga programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti.

U roku ostavljenom za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi, pristigla je jedna primjedba trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1. Po zaprimanju iste sastalo se Povjerenstvo za pripremu Nacrta programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti te je na sjednici održanoj 04. srpnja 2016. u cijelosti usvojilo primjedbu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogli su se zaključno s zadnjim danom javnog uvida, u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2 ili poslati elektroničkim putem na: eko@zagreb.hr.

U tijeku je izrada konačnog prijedloga Nacrt prijedloga programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti koji će se u srpnju 2016. uputiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.

Nacrt prijedloga programa