Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Rezultati javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje...

Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama za 2013. objavljenog 13. studenog 2012., a sukladno Odluci o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11) te Zaključku gradonačelnika Grada Zagreba o odabiru programa/projekta i visini financijske potpore udrugama iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama od 16. svibnja 2013., sufinanciraju se sljedeći programi/projekti:

 

Redni broj

Naziv udruge

Program/projekt

Iznos potpore

1.

HRVATSKA STRUČNA UDRUGA ZA SUNČEVU ENERGIJU - HSUSE

Informiranje i promoviranje solarnih toplinskih i fotonaponskih sustava u cilju održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena

20.000,00 kn

2.

SAVEZ ZA ENERGETIKU ZAGREBA

GREENVEST: HOME EDITION - Oglašavanje o projektu

20.000,00 kn

3.

DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA - DOOR

Moja učinkovita zgrada

14.000,00 kn

4.

SUNCOKTRET OLJIN - ODGOJ ZA LJUBAV I NENASILJE

„Zelena patrola“- energetska učinkovitost i ušteda energije u školama

14.000,00 kn

5.

UDRUGA ZA NEZAVISNU MEDIJSKU KULTURU

Informiranje i edukacija građana o temama iz područja energija i transport te energija i klimatske promjene, publiciranjem informativnih i edukativnih članaka na portalu H-alter 

12.000,00 kn

6.

UDRUGA GRAĐANA "REMETINEČKI GAJ“

Moja zgrada nije konzerva

10.000,00 kn

7.

KART - TEHNIKA

Pokreni me vjetre

10.000,00 kn