Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Sastanak Working Group Noise EUROCITIES u Zagrebu

11. i 12. svibnja 2017. Grad Zagreb je bio domaćin sastanka EUROCITIES Radne grupe za buku (Working Group Noise EUROCITIES), koja od 2006. okuplja predstavnike većih europskih gradova s ciljem razmjene znanja i iskustva o mjerama za snižavanje razina buke okoliša u gradovima te aktivno radi na podizanju svijesti kreatora politike i javnosti o učincima buke na ljude i okoliš.
 
Voditelj Radne grupe i član Stručne skupine za buku u Europskoj komisiji Henk Wolfert je podsjetio na bogatu suradnju preko 70 gradova - članova Radne grupe koji su do sada inicirali, podupirali i zajednički sudjelovali u mnogim europskim projektima u sklopu programa LIFE, INTERREG i FP7 s ciljem smanjenja izloženosti građana povišenim razinama buke.
 
U uvodnom dijelu sastanka okupljenima se u ime Grada Zagreba i Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje obratila Nevenka Preradović, voditeljica Odjela za programsku potporu, informiranje i okolišno održivi razvoj, koja je podsjetila da je Grad Zagreb aktivan u mreži EUROCITIES već 15 godina i naglasila da je ta suradnja značajno doprinijela održivom razvoju gradova i poboljšavanju kvalitete života u njima.
 
Pozdravljajući prisutne u ime Ministarstva zdravstva, državni tajnik Željko Plazonić je istaknuo da je upravljanje bukom okoliša jedno od najvažnijih okolišnih i zdravstvenih pitanja u Europskoj uniji i izrazio zadovoljstvo što je Zagreb okupio stručnjake iz lokalne zajednice kako bi zajednički pomogli zaštiti građana od štetnih učinaka buke.
 
Na kraju uvodnog dijela je Sandra Hamin iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj održala prezentaciju o politikama zaštite od buke u Gradu Zagrebu, s naglaskom na dokumente koje je Zagreb usvojio kako bi omogućio kvalitetnije upravljanje bukom na svom području.
 
Na sastanku su prezentirani mnogi projekti koje europski gradovi zajednički s drugim partnerima iz Europe i svijeta planiraju ili provode s ciljem razvoja kvalitetnijih vrsta tihih asfaltnih podloga, upravljanja bukom koja nastaje uslijed manevara brodova u lukama, analize mogućnosti smanjivanja buke gradilišta, uvođenja tramvaja, izrade dinamičkog sustava izrade karata buke u realnom vremenu, razvoja kvalitetnijih programa i aplikacija za praćenje buke i drugih inovativnih načina kontrole širenja buke u izgrađenom području.
 
U nastavku sastanka je organiziran okruglom stol na kojem su sudionici sastanka izvijestili o napretku u izradi akcijskih planova upravljanja bukom u svojim gradovima, izmijenili iskustva s preprekama s kojima se susreću tijekom izrade strateških karata buke, te najavili predstavljanje rezultata pilot projekata korištenja nove zajedničke europske metodologije ocjene buke u EU (CNOSSOS-EU) na idućem sastanku u listopadu 2017. u Essenu, Njemačka. Gradonačelnici svih većih gradova u Europi su pozvani da potpišu Deklaraciju o boljim gumama, koje će biti manje bučne, sigurnije i ekonomski isplativije, kako bi promovirali njihovo korištenje kod građana i u institucijama koje su pod njihovom nadležnosti.
 
Marco Paviotti iz Glavne uprave za okoliš Europske komisije je istaknuo da buka predstavlja drugi najopasniji okolišni čimbenik za ljudsko zdravlje te da je u Europi više od 100 milijuna ljudi pod utjecajem buke koju stvara promet. Predstavio je Akcijski program za okoliš do 2020, čijim provođenjem bi se prekomjerne razine buke na području Europske unije trebale znatno smanjiti te je istaknuo važnost izrade strateških karata buke i akcijskih planova. Nažalost, neke zemlje članice još nisu odredile tzv. tiha područja, što Europska komisija smatra značajnom mjerom poboljšanja kvalitete života stanovnika. Naglasio da je odnos sveukupnog troška i koristi od upravljanja bukom 1:29, imajući u vidu smanjenje štetnih utjecaja na ljudsko zdravlje i troškove poduzimanja naknadnih mjera zaštite. Izrazio je zadovoljstvo što su europski političari prepoznali koristi koje proizlaze iz kontrole prekomjerne buke i da visoki predstavnici država članica u travnju u Bruxellesu aktivno sudjelovali na konferenciji Noise in Europe. Materijali i zaključci konferencije, bit će objavljeni na posebnoj web stranici. Gospodin Paviotti je podržao je inicijativu gradova, koji u okviru EUROCITIES Radne grupe za buku zajednički pripremaju očitovanje o potrebi dorade Direktive 2002/49/EZ o procjeni i upravljanju bukom okoliša i istaknuo važnost sudjelovanja predstavnika lokalne zajednice u radu stručne skupine za buku okoliša u Europskoj komisiji.
 
Predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) je izvijestila o napretku u izradi novih Smjernica o buci okoliša WHO, koje će uključiti analizu učinaka buke cestovnog, željezničkog i avionskog prometa, vjetroturbina i buke koja nastaje zbog rekreacijskih i zabavnih aktivnosti. Smjernice će dati preporuke u vezi odnosa doza-učinak i djelotvornosti poduzetih mjera zaštite.
 
Projekte iz Hrvatske su predstavili mr.sc. Damir Kapuđija (direktor tvrtke Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.), doc.dr.sc. Vesna Poslončec-Petrić (Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof.dr.sc. Kristian Jambrošić (predsjednik Hrvatskog akustičkog društva, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu) i dr.sc. Alan Štimac (direktor tvrtke DARH 2 d.o.o., specijalizirane za prostornu akustiku i zaštitu od buke).
 
Damir Kapuđija je predstavio Masterplan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, koji obuhvaća područje na kojem živi preko 1.250.000 stanovnika. U tijeku je prva faza njegove izrade kojom se utvrđuje stanje prometnog sustava te analiziraju potrebna unaprjeđenja, a drugoj fazi definirat će se i ocijeniti konkretne mjere i projekti iz područja prometa i prometne infrastrukture u svrhu integriranja svih vrsta prometa, što će značajno utjecati na okoliš, kvalitetu zraka i emisiju buke.
 
Kao nastavak projekta i-SCOPE, u kojem su zajednički sudjelovali Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studenti Geodetskog fakulteta u okviru vježbi iz Tematske kartografije već nekoliko godina pomoću mobilne aplikacije za pametni telefon prikupljaju podatke mjerenja razina buke u Gradu Zagrebu. Vesna Poslončec-Petrić je predstavila rezultate izrade karata buke na temelju podataka dobivenih u realnom vremenu kao značajan korak prema popularizaciji i osvještavanju mladih o razinama buke kojima su izloženi.
 
Hrvatsko akustičko društvo (HAD) je u koordinaciji s Europskom akustičkom asocijacijom obilježilo Međunarodni dan osviještenosti o buci 2017 (International Noise Awareness Day, INAD 2017) organiziranjem paneuropskog natjecanja za osnovne i srednje škole pod nazivom „Zvuci moga kraja“ i drugim promotivnim aktivnostima, koje je prezentirao Kristian Jambrošić i ujedno obavijestio prisutne da HAD uskoro planira organizirati okrugli stol na Sveučilištu u Zagrebu na temu zaštite od buke.
 
Alan Štimac je dao pregled aktivnosti u području upravljanja bukom okoliša koje poduzima Grad Rijeka i pojasnio metodologiju korištenu za odabir prioritetnih područja koja će biti obuhvaćena akcijskim planom te najavio skoru prezentaciju prijedloga akcijskog plana i njegovih rezultata javnosti.
 
U okviru radnog dijela sastanka organiziran je stručni posjet tvrtki Rimac automobili, na kojem su sudionicima predstavljena inovativna rješenja baterijskih sustava i sve faze izrade koncepta električnog automobila i električnog bicikla te tvrtke.
 
Vezana vijest