Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zakoni i propisi RH

 • Zakon o energiji (NN 120/1214/14102/15, 68/18 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti)
 • Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13102/15, 68/18)
 • Zakon o tržištu plina (NN 28/1314/1416/17, 18/18)
 • Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13,  14/1495/15, 76/18)
 • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14, 73/17)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), napomena – danom stupanja na snagu navedenog zakona prestaje važiti Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN, br. 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14). Postupci započeti do stupanja na snagu Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN, br. 127/14) nastaviti će se i dovršiti prema odredbama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN, br. 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14) i propisa donesenih na temelju tog zakona 
 • Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09145/1026/11 144/1214/14, 94/18)
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12, 68/18)
 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15123/16 - Uredba, 131/17 - Uredba)
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice „Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije“ (NN 11/07, 05/08)

         OSTALI SRODNI ZAKONI
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)
 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11)


          OSTALI ENERGETSKI PROPISI
 
 • Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09)
 • Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava  (NN 95/15)
 • Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16)