Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zeleni ured

Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje bi zaposlenici trebali redovito prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjili troškovi za energente i materijal koji se koristi, a ujedno i povećala učinkovitost korištenja resursa te smanjio negativan utjecaj na okoliš. Aktivnosti Zelenog ureda se u prvom redu odnose na primjenu energetski učinkovitog ponašanja. Ljudski faktor je ovdje od velikog značaja, a rezultati i uštede ovise o spremnosti na promjene obrazaca ponašanja, ali i o stupnju educiranosti o ovoj tematici.

U današnje vrijeme većina ureda troši velike količine energije, vode te drugim materijala koji dovode do neučinkovitosti samog sustava i velikih troškova za energiju. Najveći utjecaj na okoliš ima potrošnja energije i emisije stakleničkih plinova. U prosjeku je glavni potrošač energije sustav grijanja (52%) te električna rasvjeta (14%) i ostali uređaji (16%) u koje spada uredska oprema. Svako korištenje energije podrazumijeva priliku za ostvarenje ušteda i upravo zato je nužna sustavna edukacija zaposlenika kojom će se utjecati na podizanje svijesti i motivaciju u smjeru promjene ponašanja prema potrošnji energije i ostalog materijala u uredima. Kroz sustavno obrazovanje zaposlenika i donošenje mjera kojima bi se postignuli ciljevi smanjenja troškova i negativnog utjecaja na okoliš povećala bi se sama knaliteta rada zaposlenika, ali i podignula razina svijesti o važnosti zaštite okoliša.

Uvođenjem Zelenog ureda želi se utjecati na smanjenje ukupnih troškova za energente i vodu kao i na materijal koji se koristi u uredima. Povećanjem energetske učinkovitosti svaka javna uprava i poslovni subjekt, osim pametnog gospodarenja energijom, ostvarenim financijskim uštedama mogu dodatno unaprijediti svoje poslovanje i ulagati u nove projekte i razvoj.