Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Informacijski sustav gospodarenja energijom ISGE

 
ISGE je računalni program kojemu se može pristupiti putem interneta i omogućava pohranjivanje i pristup informacijama o potrošnji energije i vode u svim zgradama koje su uključene u sustav za gospodarenje energijom.


ISGE nam osigurava i omogućava:
a) kontinuirano ažuriranje i održavanje baze podataka o pojedinoj zgradi, kao što su:
     -  opći podaci o zgradi (naziv, lokacija, namjena, površina, godina izgradnje itd.);
     -  konstrukcijski podaci (na koji je način izgrađena zgrada i u kakvom je generalnom stanju);
     -  energetski podaci (koji su glavni potrošači energije u zgradi i kolika je potrošnja energije);
     -  podaci o održavanju zgrade i tekućim troškovima (mogućnost praćenja svih investicija u pojedinoj zgradi i ukupnih troškova održavanja zgrade).

b) kontinuirano unošenje i nadzor nad podacima o potrošnji svih vrsta energenata i vode;

c) pregledavanje i uspoređivanje općih podataka o objektu i podataka o potrošnji energije te pripremanje i ispisivanje različitih vrsta izviješća.

Korištenjem ISGE-a i izvješća koje sustav generira, uveliko se olakšava kontinuirani nadzor nad potrošnjom energije te analiza potrošnje po pojedinom objektu ili skupini objekata, što je osnova sustavnog gospodarenja energijom. Usporedbom pojedinih indikatora dobivenih tijekom analize, identificiramo potencijalne projekte poboljšanja energetske efikasnosti, a njihovom realizacijom možemo ostvariti znatne uštede.