Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Priopćenja

  • Priopćenje Komisije prema Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru Regija: Bijela knjiga o uslugama od općeg interesa - engleski
  • Zelena knjiga o privatno-javnim partnerstvima i pravu Zajednice o javnim ugovorima i koncesijama - engleski
  • Priopćenje Komisije prema Europskom Parlamentu i Vijeću: Energetska infrastruktura i sigurnost opskrbe - engleski
  • Prijedlog Odluke Europskog Parlamenta i Vijeća o postavljanju smjernica za transeuropske energetske mreže i koja ukida Odluke broj 96/391/EK i broj 1229/2003/EK - engleski          
  • Prijedlog Pravila Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima pristupa transportnim plinskim mrežama - engleski
  • Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama očuvanja sigurnosti opskrbe električnom energijom i infrastrukturnih investicija - engleski
  • Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj efikasnosti krajnjih korisnika i energetskim uslugama - engleski
  • Prijedlog Direktive Vijeća kao izmjenu Direktive 77/388/EEZ s obzirom na smanjene stope poreza na dodanu vrijednost - engleski
  • Priopćenje Komisije prema Vijeću i Europskom parlamentu o razvoju energetske politike za proširenu Europsku Uniju, njene susjede i države partnere - engleski