Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Projekt „STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO“

Projekt “Stavi pravu stvar na pravo mjesto” prijavljen je i odobren za sufinanciranje u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, prihvatljivog u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
 
Nositelj projekta: Grad Zagreb

Ciljne skupine projekta: građani Grada Zagreba, Grad Zagreb i gradska tijela, Turistička zajednica grada Zagreba, turisti, Zagrebački holding d.o.o. i poduzeća u vlasništvu Grada, djeca, mladi, udruge, poduzetnici i medij.
 
Planirano vrijeme provedbe projekta: od veljače 2019. do kolovoza 2020.
 
Ukupna vrijednost projekta: 4.945.708,54 kn, a maksimalni mogući iznos bespovratnih sredstava iznosi 3.600.000,00 kuna, koji je sufinanciran iz Kohezijskog fonda.
 
Ciljevi projekta:
1. educirati i informirati građane na području Grada Zagreba o odgovornom postupanju s otpadom,
2. povećanje svijesti o potrebi osobnog doprinosa građana Grada Zagreba i njihove uloge u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanje odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe.
 
Projektni prijedlog sadržava sedam obveznih i deset preporučenih aktivnosti koje su navedene u Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Za više informacija o projektu:

Ured za programe i projekte Europske unije
Matea Brajko
Tel: 01/6585 063
Faks: 01/ 658 5059
Email: matea.brajko@zagreb.hr
 
Ines Franov Beoković
Ured za programe i projekte Europske unije
Tel: 01/6585 050
Faks: 01/ 658 5059
Email: ines.franovbeokovic@zagreb.hr
 
Hrvoje Bukovec
Ured za programe i projekte Europske unije
Tel: 01/6585 070
Faks: 01/ 658 5059
Email: hrvoje.bukovec@zagreb.hr

Za više informacija o mogućnostima financiranja projekata putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj posjetite internet stranicu: www.strukturnifondovi.hr.