Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Propisi i akti Grada Zagreba

 • Odluka o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16)
 • Odluka o davanju koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Zagreba, evidencijski broj koncesije: 01/2018 SSJ do 10/2018 SSJ (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18)
 • Odluka o davanju koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Zagreba, evidencijski broj koncesije: 01/2018, 03/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018 i 10/2018 SSJ (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19)
 • Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Zagreba, evidencijski broj koncesije: 01/2018 SSJ i 08/2018 SSJ (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/19)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/17)
 • Zaključak o sklapanju Sporazuma o primjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Zagreb na Grad Svetu Nedelju i Općinu Stupnik u sastavu Zagrebačke županije (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17)
 • Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/18)
 • Zaključak o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/18)
 • Zaključak o provođenju pripremnih radnji za davanje koncesija za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19)
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/16)
 • Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 12/16)
 • Odluka o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12)
 • Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje (5/11, 3/12, 10/12 - Rješenje (obustavljanje od izvršenja dijela Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje Grada Zagreba, 13/12, 8/14)
 • Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13)
 • Plan za zaštitu voda Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/01, 13/01)
 • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o primjeni Odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka na području Zagrebačke županije (Službeni glasnik Grada Zagreba, 15/15)
 • Zaključak o sklapanju Sporazuma o primjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, Veleševec i Mala Buna na dio naselja Grada Zagreba    (Službeni glasnik Grada Zagreba, 25/15).