Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Sporazum gradonačelnika

1/3
Inicijativa za usuglašavanje i donošenje „Sporazuma gradonačelnika“ (COVENANT OF MAYORS) pokrenuta je od strane Europske komisije, Directorate-General for Energy and Transport, 29. siječnja 2008. kao prioritetna akcija prema smjernicama za poboljšanje mjera energetske učinkovitosti EU (Action Plan for Energy Efficiency). Ova akcija na europskoj razini uključuje gradove i regije u realizaciji zadanih ciljeva iz strategije održivog energetskog razvoja. 

„Sporazum gradonačelnika“ naročito podrazumijeva ostvarenje zadanih ciljeva Europske unije do 2020. u reduciranju emisije CO2 s provođenjem zadanih aktivnosti iz „Sporazuma gradonačelnika“ koje se odnose na izradu i provedbu Akcijskog plana za održivi energetski razvoj grada (Akcijski plan), podnošenje izviješća o realizaciji Akcijskog plana, organiziranje Energetskog dana u suradnji sa Europskom komisijom i drugim sudionicima, informiranje građana o mogućnostima i prednostima korištenja energije na učinkoviti način, redovnog informiranja lokalnih medija o razvoju Akcijskog plana., prisustvovanje i doprinos u godišnjoj EU Konferenciji gradonačelnika na temu „Sustainable Energy Europe“. 

Prihvaćanjem „Sporazuma gradonačelnika“, Grad Zagreb potvrđuje svoju opredijeljenost prema održivom energetskom razvoju grada i očuvanjem okoliša, te se aktivno uključuje u europske inicijative koje su posebno prepoznate od Europske komisije i služe za dobrobit svih građana Europske unije i Republike Hrvatske kao mogućeg člana iste. 

Sporazum gradonačelnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO2, Gradska skupština Grada Zagreba prihvatila je na svojoj 40. sjednici, 30. listopada 2008. Prihvaćanje i provođenje načela i obveza iz „Sporazuma gradonačelnika“ jedan je od važnih preduvjeta za povećanje energetske učinkovitosti u Gradu Zagrebu.

Sporazum gradonačelnika možete u cijelosti pročitati OVDJE.

Više informacija o Sporazumu gradonačelnika možete pronaći na www.covenantofmayors.eu.