Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zelena digitalna povelja (Green Digital Charter)

EUROCITIES je pokrenuo Zelenu digitalnu povelju (Green Digital Charter) kao dio šire inicijative Green Shift Europe. To pokazuje da europski gradovi preko inovacija mogu pronaći nova i kreativna rješenja za suočavanje sa klimatskim promjenama. Najveća sredstava za inovacije leže u iskorištavanju informacija i komunikacijskih tehnologija (ICT), pridonoseći zelenijem digitalnom svijetu.

Green Digital Charter obvezuje gradove da zajednički surađuju na ostvarivanju klimatskih ciljeva EU koristeći se digitalnom tehnologijom koja povećava energetsku efikasnost, olakšava smanjenje emisije štetnih plinova i sprječava klimatske promjene.

Gradska skupština Grada Zagreba, na 18. sjednici, 26. listopada 2010., donijela je Zaključak o prihvaćanju Zelene digitalne povelje.

Više informacija o Zelenoj digitalnoj povelji možete pronaći na www.greendigitalcharter.com.

Tekst Zelene digitalne povelje.