Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

ACR+

ACR+ je međunarodno udruženje gradova i regija koje čiji je cilj promicanje održivog upravljanja resursima i ubrzavanja tranzicije prema kružnom gospodarstvu na njihovom teritoriju i šire.

Kao kružna ekonomija koja poziva na suradnju svih aktera, ACR + je otvorena drugim ključnim igračima u području upravljanja materijalnim resursima kao što su nevladine organizacije, akademske institucije, konzultantske tvrtke ili privatne organizacije.

Misija:
  • doprinijeti smanjenju otpada, kao i ekološki i ekonomski racionalnom gospodarenju otpadom na europskoj i međunarodnoj razini te time poboljšati održivi razvoj;
  • doprinijeti zatvaranju ciklusa primarnih i sekundarnih sirovina (resursa, proizvoda, otpada), posebice kroz promicanje uštede resursa i pravedniju distribuciju; 
  • zagovarati prijelaz iz lančanog gospodarstva u kružno gospodarstvo kao put prema učinkovitosti resursa
  • stvoriti i održavati mrežu za razmjenu informacija o prevenciji, selektivnom sakupljanju i recikliranju otpada u urbanim sredinama;
  • poticati usklađivanje koncepata, definicija i standarda u području otpada, proizvoda i resursa;
  • promicati stvaranje partnerstava s više zainteresiranih strana;
  • razviti stručnost i vještine javnih vlasti u učinkovitim politikama resursa za proizvodnju otpada;
  • poticati praktična djelovanja u gospodarenju otpadom i održivom potrošnjom.
Aktivnosti udruženja određuju se prema potrebama i prioritetima njezinih članova.

Ključne aktivnosti uključuju olakšavanje razmjene iskustava između članova, dijeljenje tehničkih i informacijskih informacija i poticanje umrežavanja.
Kao bi se ojačalo znanje i kapacitete umrežavanja te potaknule inovacije na području upravljanja materijalnim resursima, ACR + je također uključen u nekoliko projekata na europskoj razini i u mediteranskoj regiji, u suradnji sa svojim članovima.

Više informacija o ACR+ možete pronaći na www.acrplus.org.