Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Eurocities

EUROCITIES je mreža glavnih europskih gradova koja okuplja više od 140 velikih gradova u preko 30 europskih zemalja. EUROCITIES čine gradovi s brojem stanovnika koji premašuje 250 tisuća. Punopravni članovi su gradovi iz, a pridruženi su gradovi izvan zemalja Europske unije. Grad Zagreb je pridruženi član EUROCITIES-a od lipnja 2002.
 
EUROCITIES aktivno surađuje  s institucijama EU-a u cilju rješavanja  uobičajenih problema koji utječu na svakodnevni život Europljana. Cilj je utjecati na zakonodavstvo na način da ono bude u funkciji gradskih vlasti koji trebaju odgovoriti na strateške izazove EU na lokalnoj razini. Veliki dio rada usmjeren je na jačanje uloge lokalnih vlasti. Jedan od prioriteta politike EUROCITIES-a je borba protiv klimatskih promjena.

Gradska skupština Grada Zagreba službeno je 16. ožujka 2009. prihvatila EUROCITIES Deklaraciju o klimatskim promjenama radi zajedničke suradnje europskih gradova u ostvarivanju održive budućnosti i borbe protiv klimatskih promjena.
 
Mreža ima širok raspon aktivnosti od utjecaja na ekonomski razvoj i kohezijsku politiku, pružanja javnih usluga, klimatskih promjena, energije i okoliša, transporta, zapošljavanja i socijalne politike, kulture, obrazovanja, informacija i razvitka društva znanja do upravljanja i međunarodne suradnje.
 
EUROCITIES pruža brojne mogućnosti gradovima za razmjenu znanja, ideja i iskustava, analizu zajedničkih problema i razvoj inovativnih rješenja, kroz organizaciju foruma, radnih skupina, projekata, aktivnosti i događanja.
 
Vizija EUROCITIES mreže je izgradnja europskih gradova na načelima održivog razvoja i kvalitetnog života svih njihovih građana.

Više informacije o EUROCITIES-u možete pronaći na www.eurocities.eu