Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Energy Cities

Energy Cities je neprofitabilna udruga osnovana 1990. od strane Europskih lokalnih vlasti. Od tada intenzivno promovira održivu energetsku politiku na lokalnoj razini te potiče suradnju između svojih članova u cilju međusobne razmjene iskustava, znanja i primjera dobre prakse koja se odnose na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. 

Udrugu sada predstavlja oko 1000 članova iz 30 europskih zemalja, a postati članom može samo lokalna samouprava, organizacije osnovane od strane gradske uprave, energetske agencije, gradska poduzeća. 

Biti članom Energy-cities znači ojačati svoju ulogu i znanje na polju održive energije, moći zastupati svoje interese i utjecati na politiku i prijedloge EU institucija na polju energetske politike i zaštite okoliša, kao i razvijati i promovirati vlastite inicijative kroz prenošenje svojih iskustva, znanja i provedbe projekata u zajedničkoj suradnji sa drugim članovima.

Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba od 25. studenog 2008., Grad Zagreb je pristupio u punopravno članstvo udruge „Energie-cités, organizacije koja povezuje jedinice lokalnih i regionalnih vlasti koje skrbe o racionalnom korištenju energije i primjeni mjera energetske učinkovitosti: održivih izvora energije i zaštiti okoliša.

„IMAGINE the Energy Future of our Cities“ je inicijativa da se pomogne lokalnoj vlasti u pripremnim aktivnostima za budućnost, a kroz održavanje konferencija i izložbi 16 vodećih Europskih regija i gradova o održivom urbanom planiranju.

„European mobility week“ je projekt koji je pokrenut 2002. od strane European Commission DG Environment u cilju razvijanja održivog gradskog prometa i očuvanja okoliša. Energy Cities sudjeluje u koordinaciji realizacije tog projekta. Jednom godišnje tjednu aktivnost „U grad bez mog automobila“ organizira više od 2000 gradova, a provodi je i Grad Zagreb.

"MODEL" je projekt kojemu je cilj pomoći lokalnoj upravi da postane model kako za građane tako i za druge lokalne vlasti kojim će se pokazati kako se dobrom organizacijom može uspješno provoditi energetska politika.

"DISPLAY“ je kampanja koja je pokrenuta 2003., a podržava je oko 300 gradova u cilju da potaknu primjenu mjera energetske efikasnosti u javnim zgrada i podignu svijest svojih zaposlenika i građana o učinkovitom korištenju energije.

Više informacija o Energy Cities možete pronaći na www.energy-cities.eu.