Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Akcije prikupljanja otpada

Pravna i fizička osoba – obrtnik može na području Grada Zagreba organizirati akciju prikupljanja otpada, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, ukoliko ishodi suglasnost nadležnog ureda Grada Zagreba, tj. Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

Zahtjev za suglasnost podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije, a njeno trajanje ograničeno je na najviše 30 dana.

Pravna i fizička osoba – obrtnik kojoj je izdana suglasnost smatra se vlasnikom prikupljenog otpada tijekom trajanja akcije i dužna je osigurati predaju toga otpada osobi koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom te u roku osam dana od završetka akcije dostaviti nadležnom upravnom odjelu izvješće o provedenoj akciji.