Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Evidencija prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta

U evidenciju se upisuje pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja podnese zahtjev za upis putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom ili pisanim putem.

Izvorni proizvođač otpada kad prevozi vlastiti otpad time ne obavlja djelatnost gospodarenja otpadom i za takav prijevoz nije dužan biti upisan u Evidenciju kao prijevoznik otpada. Osoba koja prevozi otpad u prekograničnom prometu otpadom te je registrirani prijevoznik otpada u svojoj matičnoj državi, nije dužna biti upisana u Evidenciju kao prijevoznik otpada.

UPUTA ZA UPIS

Zahtjev je potrebno popuniti putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, putem pristupnog linka na sljedećoj mrežnoj poveznici: https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja

Nakon što se kreira zahtjev iz aplikacije preuzeti zahtjev za ispis u PDF – u.

Ovjereni zahtjev potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.
Prema Tar.br. 1. Tarife upravnih pristojbi, koja je Prilog I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 92/2021, 93/2021- ispravak i 95/2021-ispravak) za zahtjev se plaća upravna pristojba  u iznosu od 20,00 kn.
Pristojbe se plaćaju na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe. Pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu se platiti u državnim biljezima i putem sustava e-Pristojbe.
 
Podaci potrebni za uplatu upravne pristojbe:
 
Opis plaćanja: Upravna pristojba za upis u Evidencije
 
IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007
 
Model: HR68
 
Poziv na broj odobrenja: 5703 (pravne osobe – tvrtka/društvo) ili 5304 (fizičke osobe - obrtnici)- MB ili OIB uplatitelja

U svrhu održavanja ažurnih podataka u evidenciji, osoba upisana u evidenciju dužna je jednom godišnje potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti u narednoj godini te u slučaju izmjene podataka na temelju kojih je upisana u Evidenciju izmijeniti podatke u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Izmjena podatka u evidenciji podnosi se putem Obrasca o statusu obavljanja djelatnosti koji je propisan Dodatkom X. Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 81/20).
 
Obrazac za izmjenu podataka
 
Popunjeni i ovjereni obrazac potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.

Podaci upisanih prikazani su u dolje navedenim poveznicama:

Evidencija prijevoznika otpada
Evidencija posrednika otpadom
Evidencija trgovaca otpadom
Evidencija reciklažnih dvorišta

Kliknuti ikonu plave boje s natpisom “Produži“ u gornjem desnom kutu popisa.
Popuniti obrazac sa svim relevantnim podacima (obavezno popuniti tip očevidnika i broj upisa u očevidnik) i spremiti podatke. Provedbom navedenog postupka produženje upisa u očevidnik provest će se automatski. Obrazac nije potrebno dostaviti poštom.