Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Evidencija prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta

U Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta upisuje se pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja podnese zahtjev za upis putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom ili pisanim putem.

Izvorni proizvođač otpada kad prevozi vlastiti otpad time ne obavlja djelatnost gospodarenja otpadom i za takav prijevoz nije dužan biti upisan u Evidenciju kao prijevoznik otpada. Osoba koja prevozi otpad u prekograničnom prometu otpadom te je registrirani prijevoznik otpada u svojoj matičnoj državi, nije dužna biti upisana u Evidenciju kao prijevoznik otpada.

UPUTA ZA UPIS
Pravne ili fizičke osobe- obrtnici koje se namjeravaju upisati u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta moraju se prvo registrirati u OGO aplikaciji kroz „Autentifikaciju korisnika“.
 
 - Upute za „Autentifikaciju korisnika“  za podnošenje zahtjeva za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije) od 27. listopada 2022. 

Nakon Autentifikacije korisnika, Zahtjev za upis u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta potrebno je popuniti u mrežnoj aplikaciji Registra djelatnosti gospodarenja otpadom na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, putem slijedeće poveznice: https://ogo.mzoe.hr/Home/Login.

Nakon što se kreira zahtjev, potrebno je iz aplikacije preuzeti zahtjev za ispis u PDF – u te ga ovjeriti.

Pravna ili fizička osoba- obrtnik, koja se namjerava upisati u Evidenciju trgovaca otpadom koji preuzima otpad u posjed, uz Zahtjev, sukladno članku 22. stavak 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 106/22), prilaže sljedeće:
  • dokaz da subjekt raspolaže skladištem otpada za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom ili
  • dokaz da raspolaže reciklažnim dvorištem
 
Pravna ili fizička osoba- obrtnik, koja se namjerava upisati u Evidenciju reciklažnih dvorišta, uz Zahtjev, sukladno članku 86. stavak 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 84/21), prilaže sljedeće:
  • dokaz da raspolaže reciklažnim dvorištem koje je građevina i za koju je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba ili
  • dokaz da raspolaže mobilnom jedinicom za koju je izdana izjava o sukladnosti proizvoda
 
Ovjereni zahtjev zajedno s potrebnim prilogom, potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za ekološku održivost, Odjel za gospodarenje otpadom, Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.
 
Prema Tar.br. 1. Tarife upravnih pristojbi, koja je Prilog I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 156/2022) za zahtjev se plaća upravna pristojba u iznosu od 2,65 eura. 

Podaci potrebni za uplatu upravne pristojbe:
 
Opis plaćanja: Upravna pristojba za upis u Očevidnik
 
IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007
 
Model: HR68
 
Poziv na broj odobrenja:  5703 (pravne osobe – tvrtka/društvo) ili 5304 (fizičke osobe - obrtnici)- MB ili OIB uplatitelja


UPUTA O NAČINU PROVEDBE ODRŽAVANJA AŽURNIH PODATAKA I IZMJENI PODATAKA U OČEVIDNIKU
 
Sukladno članku 47. stavak 6. Zakona, osoba upisana u Evidenciju mora jednom godišnje potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti u narednoj godini te u slučaju izmjene podataka na temelju kojih je upisana u Evidenciju izmijeniti podatke u roku od 30 dana od dana nastanka promjene. Izmjenu podataka i potvrđivanje namjere obavljanja djelatnosti u narednoj godini korisnici će samostalno obavljati u aplikaciji. Upute i informacije o navedenom dostupne su u uputama „Upute za „Autentifikaciju korisnika“

Podaci upisanih prikazani su u dolje navedenim poveznicama:

Evidencija prijevoznika otpada
Evidencija posrednika otpadom
Evidencija trgovaca otpadom
Evidencija reciklažnih dvorišta

Za sva dodatna pitanja i informacije vezano uz Evidencije obratite nam se putem elektroničke pošte na:
geos@zagreb.hr
 
Luka Kamenski
Luka.Kamenski@zagreb.hr
 
Sanda Fran
Sanda.Fran@zagreb.hr
 
Irena Jerković
Irena.Jerkovic@zagreb.hr