Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Mobilna reciklažna dvorišta u Gradu Zagrebu

Mobilna reciklažna dvorišta (MRD) su prenosive jedinice, kontejnerskog tipa s mogućnošću otvaranja stranica, u kojima je prostor opremljen opremom za prihvat i skladištenje raznih vrsta predsortiranog otpada. Imaju solarne module koji osiguravaju opskrbu električnom energijom, osobno računalo i vagu unutar kontejnera. Opremljena su sa sanitarnim čvorom, umivaonikom, aparatom za gašenje požara te ormarićem za prvu pomoć.

Građani mogu, bez naknade, predati otpad manjih količina na mobilnom reciklažnom dvorištu.

U mobilnim reciklažnim dvorištima otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti, u njima se ne obavlja obrada sakupljenog otpada, pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

U Gradu Zagrebu trenutno je aktivno pet mobilnih reciklažnih dvorišta, kojima upravlja Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća.

Adrese i radno vrijeme mobilnih reciklažnih dvorišta te popis otpada iz kućanstava koji se može odložiti u ista nalaze se na službenoj stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnica Čistoća (http://www.cistoca.hr/usluge/odvojeno-skupljanje-otpada/reciklazna-dvorista-1380/1380).

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

Na području grada Zagreba nalazi se oko 6000 spremnika za odvojeno skupljanje otpada na javnim površinama, deset fiksnih reciklažnih i pet mobilnih reciklažnih dvorišta. Lokacije istih nalaze se  na službenoj stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnica Čistoća (www.cistoca.hr/usluge/odvojeno-skupljanje-otpada/1303).