Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

NACIONALNA URBACT TOČKA

Nacionalne URBACT točke (NUP), koje predstavljaju ministarstva, udruge gradova, sveučilišta ili konzultantske agencije, zadužene su za komunikaciju i podršku aktivnostima vezanim uz URBACT u svojim zemljama i na njihovim materinjim jezicima.
Udruga gradova u Republici Hrvatskoj obavlja ulogu Nacionalne URBACT točke za Hrvatsku.
 
Više informacija možete pronaći na stranicama:
https://www.udruga-gradova.hr/medunarodna-suradnja/urbact-iii/
https://urbact.eu/urbact-hrvatska