Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

URBACT LOKALNA RADNA SKUPINATema projekta snažno je povezana s ciljevima koje gradovi imaju u vezi s gospodarenjem otpadom, sprječavanja nastajanja otpada te ponovnog korištenja i recikliranja otpadnih materijala kao sekundarnih resursa u kružnom gospodarstvu. Kroz projekt će Grad Zagreb u suradnji s URBACT lokalnom radnom skupinom, imati priliku razviti indikatore kojima će procijeniti utjecaj preventivnih mjera na nastanak otpada te olakšati uspostavu centra za urbane resurse kao platforme za razmjenu informacija, istraživanje i održivi razvoj u području gospodarenja otpadom. Provedbom aktivnosti će se uspostaviti i razvijati suradnja s obrtnicima, dobrotvornim i socijalnim ustanovama te pokušati angažirati nezaposleni građani.

Zadaća URBACT lokalne radne skupine je sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti koje je Grad Zagreb kao partner u projektu dužan realizirati, provedbu kojih koordinira Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, a osobito: sudjelovanje na sastancima, davanje primjedbi i prijedloga, priprema i izrada različitih materijala u okviru projekta uključujući i lokalni integracijski akcijski plan, razmjena znanja, iskustava i suradnja s lokalnim dionicima.

URBACT lokalna radna skupina Grada Zagreba sastavljena je od predstavnika koji se bave predmetnom problematikom: odvajanje otpada na mjestu nastanka, iskorištavanje vrijednih sastojaka otpada ili rabljenih proizvoda, podizanje svijesti i edukacija o pravilnom postupanju s otpadom, uključivanje marginaliziranih skupina, poticanje održivog razvoja i kružnog gospodarstva te imaju različite interese, iskustva i perspektive u cilju oblikovanja te osmišljavanja konkretnih, najučinkovitijih rješenja.

Posebna pozornost bit će usmjerena na uzajamnu suradnju, razmjenu znanja i iskustava te stvaranje pozitivne klime za otvorenu raspravu i zajedničko iznalaženje optimalnih rješenja vezano za teme koje se obrađuju projektom. U lokalnoj URBACT radnoj skupini Grada Zagreba zastupljeni su dionici iz javnog i privatnog sektora, organizacija civilnog društva i akademskog sektora.

Članovi URBACT lokalne radne skupine Grada Zagreba:

- voditeljica Projekta:
Sandra Tucak Zorić, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša;

- koordinatorica Radne skupine:
Nevenka Preradović, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša;

- članice i članovi:
Marina Vojković, ODRAZ - Održivi razvoj zajednice;
Josip Kelemen, Europski centar izvrsnosti potrošača;
Ljubo Bakula, URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom;
Helena Mrvelj, Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Čistoća;
Katarina Drakulić, Udruženje obrtnika grada Zagreba;
Lidija Kovač, Kloto udruga za promicanje kreativnog izražavanja;
Melita Omeragić, OMart, obrt za kreativne usluge i izradu suvenira, vl. Melita Omeragić, Zagreb, Ulica Matka Baštijana 54;
Ivan Martinić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije;
Deborah Hustić, Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture - Radiona;
Frano Boban, Nove boje media d.o.o. za zastupanje i usluge;
Majda Tometić, Osnovna škola Kajzerica;
Josipa Karača, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša;
Dragica Tolj, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša;
Dražen Senfner, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.