Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Obavijest građanima – prestanak prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja za prizemni ozon

Zbog smanjene koncentracije prizemnog ozona u zraku na području Grada Zagreba
dana 29. lipnja 2019. prestaju važiti posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša
koje se primjenjuju prilikom pojave prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja za prizemni ozon.
 
S obzirom na to da je mogućnost pojave prekoračenja ovih pragova veća u ljetnim mjesecima,
osobito pri vrlo visokim temperaturama i slaboj izmjeni zračnih masa,
mole se građani da, neovisno o prestanku važenja posebnih mjera zaštite,  
svojim ponašanjem i aktivnostima ne doprinose onečišćivanju zraka,
te smanje vrijeme boravka na otvorenom tijekom najavljenih sparina i ljetnih vrućina
kako bi se izbjeglo dodatno ugrožavanje osjetljivih skupina stanovništva.