Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Velike vrućine utječu na koncentracije prizemnog ozona (O3)

Poštovani građani,
 
u ljetnim mjesecima, pri učestalim pojavama velikih vrućina i visokog UV indeksa te pri slaboj izmjeni zračnih masa, dolazi do povišenja vrijednosti koncentracija ozona (O3) što utječe na kvalitetu zraka i kvalitetu življenja ljudi u urbanim sredinama.

Tako je u Gradu Zagrebu, na gradskoj mjernoj postaji Peščenica u Getaldićevoj ulici, u nedjelju 28. lipnja 2020. ovlašteni ispitni laboratorij Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada ustanovio prekoračenje praga obavješćivanja i praga upozorenja za prizemni ozon u trajanju duljem od tri sata. Prag upozorenja (240 µg/m3) bio je prekoračen u razdoblju od 13 h do 16 h, a prag obavješćivanja (180 µg/m3) od 11 h do 19 h. Do prekoračenja pragova došlo je jedino na mjernoj postaji Peščenica, dok su na ostalim mjernim postajama Grada Zagreba satne vrijednosti prizemnog ozona bile niže od 180 µg/m3. Uslijed planiranog redovnog servisa danas će na mjernoj postaji Peščenica privremeno dolaziti do prekida prijenosa podataka i isti će ovisiti o testiranju mjernog sustava. Nastavak redovnog provođenja mjerenja planiran je u poslijepodnevnim satima.
 
S obzirom na trenutnu meteorološku situaciju u narednim danima moguća su ponovna prekoračenja pragova za prizemni ozon, naročito u poslijepodnevnim satima, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

U tom slučaju molimo da slijedite savjete i preporuke mjerodavnih tijela za javno zdravstvo te mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se poduzimaju prilikom pojave prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja.