Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Projekt UrbReC Mreža akcijskog planiranja

UrbReC – Mreža akcijskog planiranja za urbane resurse, projekt  je u okviru programa Europske unije URBACT III.

URBACT III se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar Europske teritorijalne suradnje (drugi cilj kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020.). Cilj URBACT III programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina) koji izrađuju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.

Cilj projekta UrbReC je razvoj novih centara za urbane resurse koji će se uklopiti u prioritete hijerarhije otpada, razviti mjere za sprječavanje nastanka otpada i iskorištavanje korisnih svojstava otpada kako bi se olakšao prijelaz na sustav održive potrošnje, poticalo kružno gospodarstvo i zaokružio ciklus korištenja sirovina na lokalnoj razini na ekonomski održiv način.

Centri za urbane resurse se predstavljaju kao multifunkcionalna mjesta na kojima je hijerarhija otpada pravilno implementirana, uključujući društvene, ekološke i ekonomske funkcije kružnog gospodarstva i okupljaju široku zajednicu dionika.

Projekt UrbReC provodi deset partnera, a osim Grada Zagreba partneri su:
  • Grad Hag (Nizozemska) – nositelj projekta/vodeći partner
  • Oslo (Norveška)
  • Caceres (Španjolska)
  • Opole (Poljska)
  • Mechelen (Belgija)
  • Famalicão (Portugal)
  • Ciudad Real (Španjolska)
  • Bukurešt (Rumunjska)
  • Patras (Grčka)
Projekt je planiran u dvije faze. Prva faza traje od početka rujna 2019. do ožujka 2020. Ukupni proračun I. faze Projekta iznosi 146,853.00 EUR od čega se 106,307.10 EUR financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Grad Zagreb se kao projektni partner u ovoj mreži posebice želi baviti aktivnostima usmjerenim na poticanje razmjene i ponovne uporabe ili popravaka isluženih proizvoda ili njihovih komponenata te uspostavu/izgradnju centra za urbane resurse, putem obrazovnih, gospodarskih, socijalnih i drugih mjera. Provedbom aktivnosti će se uspostaviti i razvijati suradnja s obrtnicima, dobrotvornim i socijalnim ustanovama te pokušati angažirati nezaposleni građani.

Kako bi mogli prepoznati područja u kojima se može postići napredak u gospodarenju otpadom i uspostaviti učinkovitiji sustav odvojenog prikupljanja korisnog otpada, povećala stopa recikliranja, uspostavile nove usluge i tehnologije obrade korisnog otpada značajan izazov predstavlja razvoj mjera za sprječavanje nastanka otpada i iskorištavanje korisnih svojstava otpada ali i razvoj indikatora kojima će se procijeniti utjecaj preventivnih mjera na nastanak otpada. Konačno, izazov predstavlja uspostava/izgradnja centra za urbane resurse kao platforme za razmjenu informacija, istraživanje i održivi razvoj u području gospodarenja otpadom.

Više o URBACT-u te projektu UrbReC saznajte ovdje.