Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

DIGITALNA INFRASTRUKTURA

Za uspješnu realizaciju koncepta pametnog grada nužan preduvjet je robusna, visokodostupna i dugoročno osigurana digitalna infrastruktura, koja predstavlja temelj na kojem se grade sve napredne pametne usluge današnjice i budućnosti. Specifični cilj u okviru ovog područja je razvoj i nadogradnja postojeće digitalne infrastrukture, odnosno elektroničke komunikacijske infrastrukture na području Grada Zagreba, uz poseban naglasak na interoperabilnosti raznih sustava.
U sklopu područja „Digitalna infrastruktura“ moguće je izdvojiti sljedeće projekte:
 

Platforma Zagreb Smart City Hub

Cilj: Glavni je cilj platforme Zagreb Smart City Hub objediniti podatke iz različitih baza podataka s kojima raspolaže Grad Zagreb i ustanove i društva kojima je osnivač Grad Zagreb te osigurati njihovu integraciju i konfigurabilnost aplikacija u svrhu osiguravanja preglednosti i dostupnosti podataka na jednom mjestu. Također, uz pomoć ove platforme želi se ojačati komunikacija s građanima te pojednostavniti administracija. Spomenuta platforma Zagreb Smart City Hub daje mogućnost upravljanja pravom pristupa i pravom pregleda informacija i podataka, pritom uzimajući u obzir sigurnost podataka na platformi.
Opis: Temeljni cilj Smart City Hub Grada Zagreba jest premostiti jaz između različitih platformi, formata podataka i kanala komunikacija unutar gradskih ureda i zavoda te omogućiti bolju povezanost prema podružnicama, ustanovama i trgovačkim društvima kojima je osnivač Grad Zagreb, pružajući alat za internu i eksternu suradnju i razmjenu podataka.
Cilj je također i da građani, tvrtke i institucije izvan Grada Zagreba i Zagrebačkog Holdinga uživaju blagodati povećane transparentnosti i učinkovitog rada Grada Zagreba.
Uzimajući u obzir veliki broj zainteresiranih dionika postavlja se nužnost pronalaženja mogućnosti pristupa podacima, iz različitih baza podataka, uz brz, jednostavan i lak dohvat potrebnih informacija s jedne jedinstvene platforme. Smart City Hub Grada Zagreba baziran je na infrastrukturi s podacima o lokaciji čime se omogućuje djelatnicima, javnosti i vanjskim institucijama pristup, vizualizacija i analiza podataka u stvarnom vremenu.
Spomenuta platforma Zagreb Smart City Hub daje mogućnost upravljanja pravom pristupa i pravom pregleda informacija i podataka kroz različite nadzorne ploče (dashboard), pritom uzimajući u obzir sigurnost podataka na platformi kao i kreiranje odgovarajućih izvještaja sukladno potrebama dionika.
Osnovna struktura Zagreb Smart City Hub-a temelji se na šest stupova Okvirne strategije pametnog Grada Zagreba-Zagreb Smart City (1. Digitalna infrastruktura, 2. Učinkovita, transparentna i pametna gradska uprava, 3. Pametno upravljanje energijom i komunalnim uslugama, 4. Obrazovanje, 5. Gospodarstvo te 6. Održiva urbana mobilnost) s mogućnošću uključivanja i drugih područja koja nisu bila obuhvaćena navedenom Okvirnom strategijom, a imaju smart city komponentu.
Poveznica:  www.smart.zagreb.hr
Nositelj:  GRAD ZAGREB - Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša
 

Sustav tehničke zaštite i kontrole prolaza

Cilj: Zaštita materijalne imovine i uvođenje sustava evidencije radnog vremena.
Opis: Uspostava videonadzora na lokaciji Trešnjevka i kontrole prolaza uz pješačke barijere.
Poveznica: www.zet.hr
Nositelj: Zagrebački električni tramvaj – ZET d.o.o
 

Izgradnja FTTH mreže na području Grada Zagreba

Cilj: Povećati dostupnost širokopojasne infrastrukture građanima Grada Zagreba.
Opis: Izgradnja svjetlovodne mreže u naseljima u kojima je investitor Grad Zagreb i/ili Zagrebački holding d.o.o., te u suradnji sa privatnim investitorima.
Poveznica: www.digitalnigrad.hr
Nositelj: Zagrebački holding d.o.o. – podružnica Zagrebački digitalni grad
 

GIS platforma

Cilj:    Kreiranje baze podataka o parkirališnim mjestima s pripadajućim atributima; integracija s mobilnom aplikacijom i sustavom za naplatu i kontrolu parkiranja.
Opis:   GIS (engl. Geographic Information System) jest vrsta informacijskog sustava za podršku, unos, obradu, analizu i prikaz prostornih informacija.  Primjenom GIS programskog rješenja kao računalnog alata pretražuju se baze podataka nekog sustava (npr. javnih parkirališta) te vizualiziraju rezultati pretraživanja ili upita, i to na različite načine i u različitim oblicima (bilo kao tematske karte, grafički ili tablični prikazi i dr.). GIS je postao standard u racionalnom pristupu gospodarenja prostorom, te je danas u velikoj mjeri zastupljen i u suvremenom rješavanju problematike komunalne infrastrukture. Opravdanost ulaganja podružnice Zagrebparking u izradu informacijskog rješenja za vođenje jedinstvene prostorne baze podataka o javnim parkiralištima ogleda se kroz prednosti sadašnjih učinaka i stvaranje platforme za budući razvoj informacijsko-tehnološkog sustava prometa u mirovanju.
Poveznica:     www.zagrebparking.hr
Nositelj:          Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebparking