Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

OBRAZOVANJE

Ključni element i nužan preduvjet za uspješno ostvarenje ciljeva i koncepta pametnog grada je maksimalna uključenost građana - informiranih, obrazovanih i sposobnih iskoristiti sve mogućnosti i prednosti koje pružaju pametne tehnologije i rješenja.
Obrazovanje – formalno, kroz sustav školstva te cjeloživotno učenje stvara uvjete za aktivno uključivanje građana, ali i omogućava razvoj inovacije i kreativnosti, nužnih kako bi se grad, odnosno društvo općenito, moglo okarakterizirati kao pametno.
Pametno učenje je sustav učenja koji savjetuje i upućuje korisnike u učenju u stvarnom svijetu (okruženju). Uključivanje građana u obrazovanje za sve dobne skupine je apsolutno nužno za sustavni razvoj, odnosno raširenu primjenu pametnih rješenja na području Grada Zagreba.
 
U sklopu područja „Obrazovanje „moguće je izdvojiti sljedeće projekte:
 

e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola - cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće

Cilj: Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.
Specifični ciljevi programa e-Škole, kojima će se doprinijeti općem cilju su:
  • osigurati svrhovitu, pouzdanu i sigurnu IKT okolinu prilagođenu potrebama škola
  • poboljšati učinkovitost i koherentnost procesa u obrazovnom sustavu
unaprijediti digitalne kompetencije koje doprinose digitalnoj zrelosti škola
Opis: Projekt osigurava adekvatnu infrastrukturu i modernu računalnu opremu u svim školama te sustavno i redovito korištenje najmodernije tehnologije u učenju i poučavanju.
Poveznica: www.e-skole.hr
Nositelj: GRAD ZAGREB - Gradski ured za obrazovanje