Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I PAMETNA JAVNA UPRAVA

Pametna, učinkovita i transparentna gradska uprava uz intenzivno korištenje naprednih informacijsko-komunikacijskih tehnologija potiče maksimalnu uključenost građana u donošenje važnih odluka na razini grada i pojedinih gradskih četvrti, uz pružanje svih relevantnih informacija za odlučivanje putem raznih medija i oblika informiranja. Pružanjem usluga online, procesi postaju jednostavniji i brži te štede vrijeme i novac.
 
U sklopu područja „Učinkovita, transparentna i pametna gradska uprava“ moguće je izdvojiti sljedeće projekte:

e-Zagreb

Cilj:    Cilj projekta „e-Zagreb“ je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Projekt podrazumijeva korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u konkretnom upravnom ili neupravnom postupanju gradskih upravnih tijela a prvenstveno je usmjeren na pružanje javne usluge prema vanjskim korisnicima – građanima na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik. Očekivani rezultati u konačnici ogledaju se u zadovoljstvu korisnika uslugom te učinkovitijem utrošku radnih kapaciteta u pružaju usluga, odnosno postupanju gradskih upravnih tijela, kao i smanjenju materijalnih troškova poslovanja.
Opis:   Projekt e-Zagreb odnosi se na unapređenje poslovanja Grada Zagreba kroz transformaciju procesa i usluga Grada, a u cilju potpune implementacije koncepta pametnih i održivih gradova orijentiranih prema građanima.
Poveznica:     https://www.zagreb.hr/ , https://moj.zagreb.hr/#/main
Nositelj:          GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika
 

e-Zagreb – eIzvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina propisano je da se procjena vrijednosti nekretnina provodi na temelju podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma. Pravo pribavljanja podataka imaju pravosudna i upravna tijela te procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata.
e-usluga za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena za procjenu vrijednosti nekretnina kojom se osigurava 24-satna pristupačnost usluge s bilo koje lokacije.
Poveznica:     https://moj.zagreb.hr/#/main , https://www.zagreb.hr/izvadak-iz-zbirke-kupoprodajnih-cijena/107424
Nositelj:          GRAD ZAGREB, Ured gradonačelnika, Gradski ured za imovinsko-pravne poslove
 

e-Zagreb – eBebe - Rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Sustav za online podnošenje zahtjeva za rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.
Poveznica:     https://moj.zagreb.hr/#/main , https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePrijavnicePublicWeb/tender-group/06f33c1f-c942-4ef3-83af-5d35beb977c1/
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika, Ured za demografiju
 

e-Zagreb - ePrijava za financiranje programa i projekata udruga

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Digitalizacijom usluge ePrijava za financiranje programa i projekata udruga omogućeno je udrugama brže i jednostavnije prijavljivanje na programske natječaje putem online obrasca, a sustav omogućava učinkovitu kontrolu cjelokupnog postupka financiranja programa i projekata udruga. Sustav sadržava podatke o davatelju financijskih sredstava i gradskom upravnom tijelu u djelokrugu kojega je područje financiranja, prioritetima financiranja, nazivu i planiranom vremenu objave javnih natječaja i javnog poziva, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, projekta i jednokratne aktivnosti, očekivanom broju programa/projekata koji će se ugovoriti te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Zagreba namijenjenih financiranju udruga.
Poveznica: https://moj.zagreb.hr/#/main ,
https://www.zagreb.hr/natjecaji-za-financiranje-udruga/170060
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika, Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava
 

e-Zagreb – eFinancijsko poslovanje

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Implementiran digitalizirani proces financijskog poslovanja u Gradu Zagrebu kojim su unaprjeđeni poslovni procesi obrade i plaćanja eRačuna, papirnatih računa i internih dokumenata za plaćanje, čime je Grad Zagreb postao prvo veće javno-upravno tijelo koje je u potpunosti digitaliziralo svoje financijsko poslovanje.
Poveznica: https://moj.zagreb.hr/#/main ,
https://www.zagreb.hr/natjecaji-za-financiranje-udruga/170060
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika, Gradski ured za financije
 

e-Zagreb - eDozvole (izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje)

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Sustav za podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina elektroničkim putem. Sustav omogućava podnositelju zahtjeva ispunjavanje svih potrebnih podataka, dodavanje priloga i projekata te pregled faze rješavanja zahtjeva. Osnovni cilj uspostave sustava bio je podizanje razine kvalitete usluga vođenja upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu proceduru izdavanja akata.
Poveznica: https://moj.zagreb.hr/#/main ,
https://e-pisarnica.zagreb.hr/eDozvoleZG/#/pocetna
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
 

e-Zagreb – eNarudžbenica

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Digitalizirana usluga – e-Narudžbenica, kojom je Grad Zagreb u potpunosti implementirao digitalizirani proces izrade, potpisivanja i slanja e-Narudžbenica u postupcima jednostavne nabave.
Poveznica: https://moj.zagreb.hr/#/main ,https://e-pisarnica.zagreb.hr/eDozvoleZG/#/pocetna
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika, Ured za javnu nabavu
 

e-Zagreb - eKomunalne naknade

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Digitalizacijom usluge Komunalne naknade standardizirat će se postupak donošenja Rješenja o komunalnoj naknadi.
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet


e-Zagreb - eKomunalni doprinos

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Digitalizacijom usluge Komunalni doprinos standardiziran je postupak donošenja Rješenja o komunalnom doprinosu.
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
 

e-Zagreb - Upravljanje projektnim ciklusom

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Sustav za standardizaciju procesa upravljanja projektnim ciklusom, u skladu s Pravilnikom o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu, za sve projekte u Gradu financirane iz proračuna Grada Zagreba i (su)financirane od strane EU.
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika
 

e-Zagreb - ePrimjedbe (podnošenje primjedbi na prijedlog Generalnog urbanističkog plana)

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Digitalizacijom usluge ePrimjedbe (podnošenje primjedbi na prijedlog Generalnog urbanističkog plana) omogućeno je podnošenje primjedbi elektroničkim putem čime je standardiziran proces podnošenja primjedbi te povećana transparentnost i smanjena mogućnost podnošenja više primjedbi od istog podnositelja za istu katastarsku česticu.
Poveznica: https://moj.zagreb.hr/#/main
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
 

e-Zagreb – eRedar (platforma za prijave komunalnih nepravilnosti)

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Sustav za upravljanje prijavama o komunalnim nepravilnostima iz nadležnosti Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga i povezanih društva.
Poveznica: https://moj.zagreb.hr/#/main
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Zagrebački holding d.o.o.
 

e-Zagreb – Online Tržnice – virtualna tržnica

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Online tržnice Grada Zagreba – virtualna tržnica na kojoj svoje proizvode nude obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrtnici s područja Zagreba i okolice. Platforma je, posebice u vrijeme mjera uzrokovanih pojavom korona virusa, povezala proizvođače i kupce, s ciljem promicanja upravo lokalnih proizvođača.
Poveznica: https://online.trznice-zg.hr/
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika, Zagrebački holding - podružnica Tržnice Zagreb
 

e-Zagreb – MojeSljeme

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Navigacijska platforma za Sljeme, u obliku aplikacije za mobitel. Izrađene su tablice s podacima svih ključnih točaka na Sljemenu od lućica do izvora te njihove koordinate, opisi, slike i rute na kojima se nalaze.
Poveznica: Google Play, App Store
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika
 

e-Zagreb - ŠPICA

Cilj:    Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis:   Realizacija interaktivnog digitalnog rješenja nastalog uslijed pandemije koronavirusa i razarajućih potresa u Republici Hrvatskoj, s ciljem aktivacije i rasta gospodarskih aktivnosti te lakšeg plasiranja domaćih proizvoda putem jedinstvenog besplatnog virtualnog prostora.
Kreiranje platforme koja za cilj ima aktivaciju i rast gospodarskih aktivnosti uz poticanje inovativnosti, kreativnosti i sposobnosti uočavanja prilika za implementaciju inovativnih rješenja u poslovanje. Omogućava smanjenje troškova poslovanja domaćih proizvođača na način da umjesto plaćanja najma u fizičkom prostoru, proizvođač besplatno dopire do kupaca putem Špice.
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika
 

e-Zagreb – Imam Inicijativu

Cilj: Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis: Imam inicijativu je online sustav koji građanima omogućuje da se udruže i predlože konkretne promjene koje vode prema zajedničkom cilju, poboljšanja kvalitete života u Zagrebu.
Putem online sustava Imam inicijativu građani Grada Zagreba izravno se mogu uključiti u komunalne aktivnosti, poticanje ideja, sudjelovanje i rješavanje problema u svojoj Gradskoj četvrti.
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika, Gradski ured za mjesnu samoupravu
 

e-Zagreb – Aktivnosti  

Cilj: Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis: Informacijski sustav za praćenju realizacije komunalnih aktivnosti u 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora Grada Zagreba temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti i Planova komunalnih aktivnosti na području Gradskih četvrti.
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika, Gradski ured za mjesnu samoupravu
 

e-Zagreb - eStipendije

Cilj: Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.
Opis: Projekt eStipendije predstavlja unaprjeđeni proces prikupljanja i obrade prijava na natječaj za dodjelu stipendija Grada Zagreba. Implementacijom aplikativnog sustava transformirat će se i unaprijediti dosadašnji način prikupljanja i obrade dokumentacije – iz fizičkog u elektronički oblik.
Cilj projekta eStipendije je olakšati i pojednostaviti proces prijave na natječaj za dodjelu stipendija Grada Zagreba implementacijom aplikativnog načina prikupljanja i obrade dokumenata. Na taj način će se unaprijedit proces dodjele stipendija Grada Zagreba kako bi na participativan, dostupan, djelotvoran i brz način omogućili učenicima, studentima i doktorandima ostvarivanje njihovih prava.
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika, Ured za demografiju, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
 

URBACT III - SmartImpact - Local Impact from Smart City Planning

Cilj: Cilj projekta je bio istražiti i razviti inovativne upravljačke alate namijenjene gradovima za financiranje, izgradnju, upravljanje i rukovođenje pametnim gradovima kroz mrežu gradova uspostavljenu projektom te obraditi pet ključnih tema: Podržavajući propisi i poticaji, Organizacijski razvoj, Aktiviranje lokalnog inovacijskog ekosustava, Integracija podataka i E-uprava te Pametno financiranje i javna nabava. Mreža gradova razvija pristupe koji podržavaju donošenje odluka, investicije, upravljanje i održavanje pametnih rješenja za postizanje razvojnih ciljeva grada. Manji fokus je na samim tehnološkim rješenjima, a veći na upravljačkim strukturama, procesima i poslovnim modelima. Vodeći partner u projektu bio je Grad Manchester, a pored Zagreba, sudjelovali su još i gradovi Dublin, Stockholm, Eindhoven, Porto, Guadalajara, Miskolc, Smolyan i Suceava. Mrežu gradova sa svojim stručnjacima podržavao je Fraunhofer institut, vodeća istraživačka institucija i autoritet u području pametnih rješenja za gradove.
Opis: Osnovna zadaća mreže gradova je bila razviti Integrirane akcijske planove, alate za napredak gradova prema pametnim gradovima. U sklopu izrade Integriranog akcijskog plana Grada Zagreba, izrađeno je 11 inicijativa/projekata za razvoj pametnog grada Zagreba koji se planiraju financirati iz fondova EU.
Uspostavljeni sustav Upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu koji je tijekom projekta predstavljen mreži gradova, proglašen je najboljom praksom iz područja Organizacijski razvoj.
Poveznica: https://urbact.eu/smartimpact
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured gradonačelnika
 

 e-inicijative

Cilj: Omogućavanje online podnošenja inicijativa za izradu ili izmjenu i dopunu te stavljanje van snage prostornog plana lokalne razine na području Grada Zagreba, koju sukladno Zakonu o prostornom uređenju može inicirati svatko.
Opis: Projekt razvijen kao dio e-usluga Grada Zagreba, kako bi se građanima omogućilo lakše podnošenje inicijativa za izradu ili izmjenu i dopunu te stavljanje van snage prostornog plana lokalne razine na području Grada Zagreba. Pregled donesenih i planiranih prostornih planova lokalne razine omogućen je putem Geoportala zagrebačke infrastrukture prostornih podataka.
Nositelj: GRAD ZAGREB - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
 

e-Javna rasprava

Cilj: Omogućavanje svim zainteresiranim građanima brz i učinkovit pregled sadržaja prostornih planova za koje je u tijeku javna rasprava, jednostavno lociranje zahtjeva u prostoru te podnošenje mišljenja, prijedloga ili primjedbe.
Opis: Projekt razvijen kao dio e-usluga Grada Zagreba, kako bi se građanima omogućilo lakše sudjelovanje u javnim raspravama o prijedlozima prostornih planova putem online servisa. Za svaku javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana izrađuje se aplikacija koja omogućuje sudjelovanje u javnim raspravama online pristupom.
Unutar aplikacije nalaze se prijedlozi prostornih planova na koje je moguće dati mišljenje, prijedlog ili primjedbu.
Nositelj: GRAD ZAGREB - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
 

E-djelatnik

Cilj: Uspostava sustava koji će omogućiti zaposlenicima jednostavan pristup informacijama te djelotvorno rješavanje problema s internom administracijom, što će dovesti do podizanja individualne motiviranosti i zadovoljstva zaposlenika Zagrebačkog holdinga d.o.o
Opis: E – djelatnik je besplatna mobilna aplikacija, prilagođena android i ios sustavima, koja predstavlja svojevrstan komunikacijski kanal između poslodavca i zaposlenika. Aplikacija će svim zaposlenicima omogućiti pristup informacijama i dokumentima koji proizlaze iz radnog odnosa, kao i podnošenje upita/zahtjeva poslodavcu.
Nositelj: Zagrebački holding d.o.o. – direkcija
 

Digitalizacija Zagrebačkog holdinga - Razvoj jedinstvene platforme

Cilj: Podizanje kvalitete i mogućnosti digitalne komunikacije građana s javnim poduzećem putem poboljšane IKT infrastrukture i softverskih rješenja.
Opis: Razvoj jedinstvene platforme Grupe Zagrebačkog holdinga koja će predstavljati novi centralni IT sustav za upravljanje uslugama i korisnicima usluga te omogućiti nove digitalne kanale komunikacije ZGH Grupe za prezentaciju podataka i interaktivnu komunikaciju prema svim korisnicima komunalnih, energetskih i ostalih usluga ZGH Grupe, uzimajući u obzir postojeće e-sustave i portale koji su već razvijeni u pojedinim članicama Grupe ili Gradu Zagrebu.
Nositelj: Zagrebački holding d.o.o. – direkcija
 

Uspostava sustava informacijske sigurnosti

Cilj: Provođenje aktivnosti i mjera u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora.
Uspostava standardiziranog, sigurnijeg i pouzdanijeg mrežnog i informacijskog sustava u svrhu omogućavanja neometanog odvijanja poslovanja Zagrebačkog holdinga.
Opis: Zagrebački holding ima uspostavljene procedure zaštite podataka, sukladno zakonu, no s obzirom na široku bazu korisnika i s njima povezanih podataka, važna je uspostava jedinstvenog sustava informacijske sigurnosti. Upravljanje informacijskom sigurnošću omogućuju osiguranje povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podatka koji se postižu primjenom propisanih mjera i standarda informacijske sigurnosti. Projekt uspostave informacijske sigurnosti obuhvaća niz postupaka i procedura na temelju kojih će se uvesti tehnički sustav dizajniran prema potrebama Zagrebačkog holdinga.
Nositelj: Zagrebački holding d.o.o. - direkcija
 

Uspostava integralnog sustava tehničke zaštite

Cilj: Provođenje aktivnosti i mjera u svrhu povećanja sigurnosti građana i njihove imovine. Uspostava standardiziranog, sigurnijeg i pouzdanijeg sustava tehničke zaštite u svrhu omogućavanja sigurnosti građana i neometanog odvijanja poslovanja Zagrebačkog holdinga.
Opis: Projekt uspostave integralnog sustava tehničke zaštite koji predstavlja uspostavu i integraciju jedinstvenog nadzornog centra putem kojeg će se moći brže reagirati na usluge i sigurnost građana kao i osigurati brže rješavanje incidenata s ciljem podizanja sigurnosti građana.
Projektom se sustav tehničke zaštite Grupe (servisi kao što su:  video nadzor, kontrola pristupa, alarmi, mehanička zaštita, pametne brave, vatrodojava i slično) objedinjuje i nadograđuje na nadzorno sigurnosno operativni centar koji predstavlja moderno skalabilno rješenje.
Nositelj: Zagrebački holding d.o.o. - direkcija
 

Razvoj Geoportala ZIPP-a

Cilj: Razvoj Geoportala ZIPP kao središnjeg mjesta za pronalaženje, pregled i korištenje prostornih podataka Grada Zagreba.
Opis: Geoportal je vrsta Internet portala koji omogućuje pristup prostornim informacijama te različite povezane usluge (pretraživanje, pregledavanje, preuzimanje, transformaciju, otkrivanje usluga). Geoportali su sastavni dio infrastruktura prostornih podataka na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. ZG Geoportal je pristupna točka Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka te sadrži prostorne podatke gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova.
Poveznica: https://geoportal.zagreb.hr/
Nositelj: GRAD ZAGREB - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
 

ZG3D: 3D model Grada Zagreba

Cilj: Cilj projekta je korištenje i razvoj 3D modela grada u gradskoj upravi, obrazovanju, znanosti, gospodarstvu, civilnom društvu i drugim primjenama. 
Opis: 3D model Grada Zagreba integrira 3D podatke o postojećim objektima s 3D i 2D slojevima podataka iz područja urbanizma, arhitekture, topografije, geotehnike, javnih zelenih površina i statistike. Aplikacija omogućuje pregled slojeva i podloga, prilagođavanje prikaza podataka, izbor objekata, 3D i 2D mjerenja, analizu vidljivosti, izradu presjeka, prikaz sjena i pretraživanje po adresama.
Poveznica: https://zagreb.gdi.net/zg3d/
Nositelj: GRAD ZAGREB - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
 

Prostorne i statističke analize za potrebe planiranja i upravljanja Gradom

Cilj: Korištenje prostornih i statističkih podataka za donošenje informiranih odluka u planiranju i upravljanju prostornom Grada Zagreba.
Opis: Prostorni podaci koriste se u najširem opsegu u različitim projektima gradske uprave.
Poveznica: Nositelj: GRAD ZAGREB - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada