Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

GOSPODARSTVO

Razvoj gospodarstva pametnih gradova temelji se na stvaranju cjelokupnog i sveobuhvatnog okruženja koje omogućuje i potiče inovacije i stvaranje novih poslovnih modela.
Grad Zagreb ima značajne potencijale koji bi doveli do snažnijeg razvoja gospodarske aktivnosti temeljene na znanju i suvremenim poslovnim modelima.
Strateški cilj ovog područja jest stvaranje podloge za razvoj inovativnih poslovnih modela i omogućavanje prelaska tvrtki prema novijem, inovativnijem i konkurentnijem pristupu tržištu. Taj proces uključuje digitalizaciju i unaprijeđenu integraciju novih modela usluga, prilagođenu promjenama u zahtjevima klijenata.
 
U sklopu područja „Gospodarstvo“ moguće je izdvojiti sljedeće projekte:

Urban Manufacturing-Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces / Urban M - Interreg Europe

Cilj: Cilj projekta je zajednička europska politika koja uključuje suradnju u urbanim područjima, a koja će se temeljiti na razmjeni iskustava između gradova i regija fokusirajući se na razvoj i inovacije. Cilj projekta je kvalitetnija potpora inovacijskoj infrastrukturi i prostorima za zajednički rad ljudi različitih disciplina na razvoju novih proizvoda i usluga te poticanje politike razvoja. Očekivane promjene su: dopune lokalnih programskih dokumenata, povećanje iznosa financiranja iz ESI fondova za inovativnu suradnju, povećanje broja poduzeća koja su uključena u prostore za suradnju te veća integracija inovacijske infrastrukture.
Opis: Grad Zagreb projekt „Urban M“ provodi u suradnji sa Sveučilištem Grada Birmighama i ostalih 7 partnera (međunarodni konzorcij). Provedbom Projekta uspostavit će se kvalitetnija programska podloga razvoju inovacijske infrastrukture pod nazivom „maker space“ (zajednički prostori za suradnju) razmjenom dobrih praksi i dopunama programskih dokumenata. Potaknut će se ulaganja iz ESI fondova u inovacijsku infrastrukturu, odnosno „maker space“ i co-working prostore te će se osigurati kontinuirana potpora takvim prostorima.
Poveznica: https://www.interregeurope.eu/urbanm/
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured za programe i projekte Europske unije, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša
 

Poduzetnički portal plaviured.hr

Cilj: Podizanje poduzetničkih kompetencija, Omogućavanje i poboljšavanje pristupa izvorima financiranja, Jačanje poduzetničke klime i stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja
Opis: Cilj i svrha ZICER Plavog ureda jest podizanje poduzetničke kompetencije, promicanje poduzetničke kulture te olakšanje pristupa financiranju poduzetničkih i inovativnih ideja. U skladu s tim, ZICER Plavi ured provodi aktivnosti poduzetničke edukacije, poduzetničkog savjetovanja i aktivnosti pomoći kod prijave raznih poduzetničkih i inovativnih projekata. Krajnji cilj svih aktivnosti jest ojačati poduzetničku klimu Grada Zagreba i stvarati pozitivno poduzetničko okruženje.
Korisnici ZICER Plavog ureda su zaposleni i nezaposleni, žene, mladi, studenti, kreativci, društvenjaci, inovatori, mali i srednji poduzetnici, branitelji. Cilj je potaknuti svaku osobu za samoprocjenu i razvoj svojih potencijala kao što su kreativnost, inovativnost, spremnost na promjene i prihvaćanje rizika te sposobnost uočavanja prilika.
Osnovni cilj ove mjere je uspostavljen inovativni edukativni ekosustav koji treba biti dostupan svim građanima kako bi razvili vlastite poduzetničke kompetencije. One se temelje na kreativnosti, kritičkom razmišljanju i rješavanju problema, preuzimanju inicijative i ustrajnosti te sposobnosti suradnje s drugima radi planiranja projekata i upravljanja projektima koji su od kulturne, društvene ili komercijalne vrijednosti. Nužan je paralelan razvoj dva koncepta edukacije za poduzetništvo: širi i uži. Širi koncept edukacije za poduzetništvo je u funkciji razvijanja poduzetničkih sklonosti, vještina i sposobnosti, što uključuje i razvoj određenih odlika osobnosti poput stvaralaštva, inicijativnosti, samostalnosti, odgovornosti i drugih kvaliteta, te usvajanja osnovnih ekonomskih koncepata. Uži je koncept edukacije i osposobljavanja za poduzetništvo u funkciji pokretanja poslovnih subjekata i upravljanja njima.
Uz razvoj poduzetničkih kompetencija nužno je bolje iskorištavanje digitalnih tehnologija za edukaciju uz paralelan razvoj digitalnih kompetencija koje su neophodne za poslovanje u doba digitalne transformacije.
Dostupnost digitalne edukacije nudi jednaku pristupačnost građanima s različitim ekonomskim, kulturnim, društvenim i fizičkim (pred)uvjetima.
Korištenje digitalnih komunikacijskih alata važan je element za promjenu i poticanje poduzetničke kulture. Jasnim, pozitivnim i zanimljivim informacijama o izazovima i nagradama poduzetničke karijere nastoji se neutralizirati negativna percepcija poduzetništva u društvu.
Isticanjem postignuća postojećih poduzetnika nastoji se promicati poduzetništvo, njegova vrijednost i utjecaj na društvo u cjelini te mogućnost stvaranja ili stjecanja novih poslovnih ciljeva kao karijernog odredišta. 
Poveznica: plaviured.hr
Nositelj: GRAD ZAGREB - Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (ZICER)
 

StartUp Factory Zagreb - Inkubator za visoke tehnologije

Cilj: Opremanje Inkubatora za visoke tehnologije i visokotehnoloških razvojnih centara s ciljem jačanja poduzetničkog i inovatorskog potencijala grada Zagreba.
Opis: Glavna svrha projekta StartUp Factory Zagreb-Inkubator za visoke tehnologije, odnosno opremanja novih prostornih kapaciteta ZICER-a u prostoru 1. kata paviljona 12 Zagrebačkog velesajma, je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja i ispunjavanje preduvjeta za značajnije podizanje konkuretnosti, inovacijskog potencijala i učinkovitosti poslovnog sektora u Gradu Zagrebu i široj okolici Grada. Unutar novog prostora uspostavljen je inkubacijski dio sa 118 modularnih jedinica (ureda), akcelerator, a do kraja projekta i sedam suvremeno opremljenih tehnoloških centara koji će služiti za razvoj i testiranje proizvoda i usluga.
Poveznica: https://www.zicer.hr/Projekti-natjecaji-i-potpore/Zavrseni-projekti/StartUp-Factory-Zagreb-Inkubator-za-visoke-tehnologije
Nositelj: Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (ZICER)
 

STARTUP FACTORY

Cilj: Osnaživanje ekosustava koji potiče razvoj startup poduzetništva i izgradnja održivog i uključivog razvoja pametnog grada.
Opis: Program je osmišljen kako bi omogućio podršku i dodjeljivanje potpora razvojnim timovima koji doprinose razvoju Startup ekosustava Grada Zagreba i to posebice glede razvoja rješenja u najširem tehnološkom smislu vodeći računa o poticanju i razvoju S3 prioritetnih područja pametne specijalizacije: zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio-ekonomija, edukacija, robotika, fintech, turizam te Data/AI.
Fokus na specifična prioritetna područja omogućit će pružanje individualizirane sveobuhvatne potpore startupovima i to kroz korištenje prostora prilagođenog programu predakceleracije, financijsku potporu u obliku bespovratnih sredstava te sveobuhvatnu mentorsku, konzultantsku podršku kao i marketinšku podršku u promociji projekata.
Poveznica: https://startupfactory.zicer.hr/
Nositelj: Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (ZICER)